ลักไก่!สร้างโรงไฟฟ้าขยะ เจอชาวบ้านต้านหวั่นกระทบชุมชน

วันที่ 20 มิ.ย. 2563 เวลา 17:41 น.
ลักไก่!สร้างโรงไฟฟ้าขยะ เจอชาวบ้านต้านหวั่นกระทบชุมชน
นครราชสีมา-ชาวบ้านอำเภอคงต้านโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะในพื้นที่หวั่นกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดบ้านเมืองคง ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมแสดงจุดยืนคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะและมีความเห็นตรงกันว่า ไม่ยินยอมให้มีการก่อสร้างพื้นที่เด็ดขาด เพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

สำหรับโรงงานไฟฟ้าขยะดังกล่าว ดำเนินโครงการโดยบริษัทเอกชนร่วมกับองค์การส่วนปกครองในท้องที่ มีแผนก่อสร้างในพื้นที่บริเวณติดกับบ่อขยะเดิมซึ่งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชนเพียงแค่ 1 กิโลเมตร และอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาอุปโภคบริโภค โรงงานไฟฟ้าขยะแห่งนี้จะรองรับขยะมูลฝอยจากพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 19 อำเภอให้นำมาทิ้งโรงงานไฟฟ้าขยะแห่งนี้ด้วย

นายกรฉัตรชัย นาสมใจ ตัวแทนกลุ่มผู้คัดค้าน เปิดเผยว่า จากการพูดคุยกับบริษัทที่จะเข้ามาก่อสร้างพบว่า ข้อมูลหลายส่วนไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอคงไม่มีเคยปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะ หรือมีปริมาณขยะล้นจนไม่สามารถจัดเก็บได้ทันมาก่อน เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และขยะในเขตเทศบาลก็เป็นขยะเปียกจำพวกเศษอาหาร ซึ่งไม่สามารถนำไปเป็นพลังงานผลิตไฟฟ้าได้ การมีความพยามยามเข้ามาก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าจากขยะดังกล่าวน่าจะเป็นการนำขยะจากพื้นที่เข้ามาทำการกำจัดในพื้นที่มากกว่า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแน่นอน

ด้านนายเกษม ทองสุขนอก อดีตกำนันในพื้นที่และเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้คัดค้าน กล่าวว่า โครงการดังกล่าวไม่มีประชาชนรับรู้เลยจนกระทั่งผ่านขั้นตอนการลงประชามติขององค์การบริหารส่วนตำบลเรียบร้อยแล้ว ทำให้ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างคัดค้านเต็มที่ และพร้อมยกระดับการเรียกร้องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าหากยังจะมีการก่อสร้างต่อไปในพื้นที่นี้.