มท.1แนะออกแบบท่องเที่ยวบึงกระจับให้ดึงดูดสร้างรายได้ชุมชน

วันที่ 18 มิ.ย. 2563 เวลา 16:58 น.
มท.1แนะออกแบบท่องเที่ยวบึงกระจับให้ดึงดูดสร้างรายได้ชุมชน
ราชบุรี- รมว.มหาดไทย ลงพื้นที่รับฟังแนวทางพัฒนาบึงกระจับ แนะต้องศึกษาออกแบบแหล่งท่องเที่ยวให้ดึงดูด เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.63 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือและรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาพื้นที่บึงกระจับเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม และเดินทางไปตรวจสอบสถานที่จริง

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า วันนี้มารับฟังแนวทางการพัฒนากับพื้นที่โดยตรง และเห็นว่า พื้นที่บึงกระจับอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง อาจไม่มีเจ้าภาพหลักจึงต้องมีการศึกษาออกแบบโดยผู้มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย เรื่องของสิ่งแวดล้อม ขยะ และน้ำเสีย ต้องไม่มีทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อให้บึงกระจับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณค่า

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า นายอำเภอบ้านโป่ง ได้เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 แห่ง คือ เทศบาลตำบลกระจับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ มาหารือร่วมพิจารณาโดยนำเสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงกระจับบรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัดในด้านการเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การค้า การบริการ การท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายในระยะต่อไปจะได้ให้ที่ปรึกษาทำการศึกษาออกแบบทางสถาปัตยกรรมให้เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในบึงกระจับ

น.ส.เฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ กล่าวว่า บึงกระจับ เป็นบึงน้ำจืดมีเนื้อที่ 215 ไร่ มีศักยภาพเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก ประชาชนในพื้นที่เสนอให้พัฒนาบึงกระจับ 3 ด้าน ได้แก่

1.ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติดด้วยการก่อสร้างสะพานแขวนระเบียงน้ำชมวิว ปรับปรุงถนนรอบบึงกระจับให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายวิ่งปั่นจักรยาน 2.เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และ3.ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้าชุมชน ศูนย์รวมอาหาร สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น