พะเยาเตรียมเปิดศูนย์กักตัวภูซางคัดกรองเข้มคนข้ามด่านบ้านฮวก

วันที่ 17 มิ.ย. 2563 เวลา 15:04 น.
พะเยาเตรียมเปิดศูนย์กักตัวภูซางคัดกรองเข้มคนข้ามด่านบ้านฮวก
พะเยา-สั่งปิดศูนย์กักตัวเมืองพะเยาหลังไม่พบเชื้อโควิด-19 เตรียมเปิดศูนย์กักตัว“ภูซาง”แทนคัดกรองคนข้าม “ด่านบ้านฮวก”

เมื่อวันที่ 17มิ.ย.63 นายชุติเดช มีจันทร์ รอง ผวจ.พะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยาปิดศูนย์ Local Quarantine เขตอำเภอเมืองพะเยา เพราะไม่พบการติดเชื้อโควิด-19และพ้นระยะเวลาการกักตัวแล้ว เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมดีขึ้น ส่วนผู้ที่เดินจากต่างประเทศเข้าสู่จังหวัดพะเยาที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะยา

ดังนั้นจะมีการจัดตั้งศูนย์ Local Quarantine ณ อำเภอภูซางแทน ผู้ที่มาจาก state quarantine จากทั้งทางภาคเหนือและใต้ของประเทศ ก็จะมีการออกหนังสือรับรอง การตรวจโรคและเมื่อมารายงานตัว หรือเข้ามาที่จังหวัดพะเยา สำนักงานจังหวัดพะเยาจะเป็นผู้รับผิดชอบตรวจเช็คการยืนยันโรค มีการตรวจพบเชื้อโควิด 19 หรือไม่ แต่หากไม่มีผลการตรวจยืนยันจังหวัดพะเยาจะทำการตรวจโรคให้

"ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนในจังหวัดพะเยามั่นใจว่าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาดำเนินการตามมาตรฐานการคัดกรองโรคอย่างดี" นายชุติเดช กล่าว