กก.สหกรณ์ร้องศูนย์ดำรงธรรมไม่รู้เรื่องถูกฟ้องจนมีหมายอายัดทรัพย์

วันที่ 12 มิ.ย. 2563 เวลา 20:00 น.
กก.สหกรณ์ร้องศูนย์ดำรงธรรมไม่รู้เรื่องถูกฟ้องจนมีหมายอายัดทรัพย์
บุรีรัมย์-อดีตประธานและกรรมการสหกรณ์สตรีชำนิ ร้องศูนยดำรงธรรมถูกฟ้องร้องให้ชำระหนี้กว่า3ล้านบาท ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนจนได้รับหมายอายัดทรัพย์

นางมินตรา ยศยิ่งทรัพย์ อดีตประธานกรรมการสหกรณ์สตรีชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ นำอดีตกรรมการ14คนเข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ฟ้องร้อง ต่อศาลปกครองนครราชสีมา เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และศาลมีคำพิพากษา เมื่อเดือน มิ.ย.2553 โดยให้ทั้งหมดชดใช้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,421,270 บาท และมีการอายัดทรัพย์บังคับคดี ทำให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน

นางมินตรา กล่าวว่า เมื่อปี46ในฐานะกรรมการสหกรณ์ได้ค้ำประกันเงินกู้ เมื่อปี 2546 จำนวน 1,300,000 บาท ปล่อยให้สมาชิกกู้ไปซื้อปุ๋ย แล้วเกิดปัญหาการทุจริต พนักงานถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้ว และมีสมาชิกลูกหนี้บางส่วนไม่ได้ชำระเงินคืน ต่อมาปี2553 หลังพ้นตำแหน่งไม่ได้รับแจ้งข่าวสารอะไรเลยเกี่ยวกับการฟ้องร้อง และการบังคับคดีใช้ชีวิตตามปกติแล้วอยู่ดีๆ มาอายัดที่ดิน และอายัดบัญชีธนาคารส่วนของลูกหนี้ที่ยังค้างชำระกับสหกรณ์สตรีชำนิ เราไม่มีเอกสารอะไรที่จะไปดำเนินการได้

ด้านนายชุมพล ภูผานิล ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม กล่าวว่า วันนี้มีสมาชิกกลุ่มสหกรณ์สตรีชำนิ ขอให้มีการผ่อนผัน ขยายเวลาการชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย และชะลอการอายัดทรัพย์ขายทอดตลาด การบังคับคดีออกไปก่อนจึงได้เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด มาชี้แจงข้อเท็จจริงให้คำแนะนำทางกลุ่มสหกรณ์เป็นหนี้ก็ยินยอมที่จะชำระหนี้ ซึ่งข้อเรียกร้องต่างๆของสหกรณ์ก็จะได้เสนอรายงานไปยังส่วนกลางทราบเพื่อพิจารณาหาทางออกและช่วยเหลือต่อไป

บทความแนะนำ