ไม่มีน้ำปลูกข้าว! ชาวนาค้านสร้างปตร.บึงสามัคคีกำแพงเพชร

วันที่ 06 มิ.ย. 2563 เวลา 16:39 น.
ไม่มีน้ำปลูกข้าว! ชาวนาค้านสร้างปตร.บึงสามัคคีกำแพงเพชร
พิจิตร-ภัยแล้งเป็นเหตุ ชาวนากว่า200คนคัดค้านก่อสร้างปตร.บึงสามัคคีกำแพงเพชร ชี้ลำคลองสาธารณะต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน

นายวิก ชูจิตร กำนันตำบลแหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร และนายดุสิต คำศิลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมด้วยชาวนารวมแล้วกว่า 200 คนรวมตัวกันคัดค้านการก่อสร้างประตูระบายน้ำบึงสามัคคีกำแพงเพชร เพราะกำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างสาหัสจนถึงวันนี้ไม่ได้เริ่มลงมือเพาะปลูกข้าว พื้นที่ทำการเกษตรนับหมื่นไร่ไม่มีน้ำทำนา

นายวิก ระบุว่า ก่อนดำเนินการก่อสร้างไม่มีการทำประชาคมร่วมกันทั้งที่คลองรับน้ำจากแม่น้ำปิงผ่านโครงการวังยาง –หนองขวัญถือเป็นคลองที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของชาวไร่อ้อย จ.กำแพงเพชร กับชาวนา จ.พิจิตร อีกทั้งการดูแลกำจัดวัชพืชหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำตลอดหลายปีที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอ.บึงนาราง ก็ได้มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาคลอง ดังนั้น จึงอยากชะลอการก่อสร้างแล้วมาทำข้อตกลงร่วมกันก่อน