มติกรอ.เพชรบูรณ์ชงแก้ผ่อนผันใช้พื้นที่ป่าภูทับเบิกเข้าประชุมครม.สัญจรภาคเหนือ

วันที่ 05 มิ.ย. 2563 เวลา 14:01 น.
มติกรอ.เพชรบูรณ์ชงแก้ผ่อนผันใช้พื้นที่ป่าภูทับเบิกเข้าประชุมครม.สัญจรภาคเหนือ
เพชรบูรณ์-มติกรอ.เพชรบูรณ์ให้ชงแก้ที่ดินเขาค้อ-น้ำหนาวและขอผ่อนผันใช้พื้นที่ป่าภูทับเบิกเข้าประชุม ครม.สัญจรภาคเหนือ

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)จะมาประชุมสัญจรที่ภาคเหนือในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ และมีการแจ้งทางจังหวัดได้เตรียมเสนอเรื่องที่จะขอรับการสนับสนุนจากครม. อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ(กรอ.)จ.เพชรบูรณ์ได้มีมติในที่ประชุมแล้ว โดยจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อ.เขาค้อและอ.น้ำหนาว รวมทั้งขอสนับสนุนเรื่องกรณีภูทับเบิกซึ่งจะมีการขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ป่า เพราะในปีนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้งบฯสำรวจเพื่อทำคทช.เพียงแค่ 600 ไร่เศษ แต่ทั้งนี้จ.เพชรบูรณ์มีที่ดินเป็นแสนไร่จึงจะนำเรื่องนี้เสนอต่อครม.เพื่อขอรับการสนับสนุน

“ปัญหาคือทางจังหวัดได้รับงบฯในการทำคทช.แต่ละปีราว 600 ไร่เศษ ซึ่งของเราอีก 100 ปีก็ไม่จบเพราะมีเป็นแสนไร่ โดยเฉพาะที่เขาค้อแห่งเดียวก็มีเป็นแสนไร่แล้ว ซึ่งในโอกาสที่ครม.จะมาประชุมในภาคเหนือจึงจะนำเสนอขอสนับสนุนงบฯในการรังวัดที่ดินที่อ.เขาค้อและอ.น้ำหนาวซึ่งทั้ง 2 อำเภอ เพราะสำรวจทำข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงอย่างเดียวคืองบไม่มี และปัญหาคือเมื่อสำรวจเสร็จหมดแล้วแต่ระเบียบของกระทรวงทรัพย์ฯ หากไม่ใช้พนักงานเจ้าหน้าที่รังวัดไม่ได้ จึงจำเป็นต้องหางบฯสนับสนุน หากไม่ของบฯก็ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะจะไม่มีในแผนและในการของบฯก็ขอให้ทำตามแผนที่จังหวัดส่งไป”นายสืบศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดก็ต้องรู้เรื่องและพูดกันเป็นเสียงเดียวด้วย เพราะก่อนจะมีการประชุมครม.ทางหอการค้าฯ และสภาอุตสาหกรรมก็จะได้รับเชิญเข้าประชุม และจะต้องนำเรื่องนี้ไปบี๊ฟให้ที่ประชุมเข้าใจ ส่วนกรณีภูทับเบิกเรื่องขอผ่อนผันขอผ่อนผันพื้นที่ป่าลุ่มน้ำชั้น 1 เอ, ขอผ่อนผันการทำ EIA , ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตและการขอผ่อนปรนการปลูกป่าทดแทน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีนำเข้าครม.แม้จะมีส่งเรื่องไปยังส่วนกลางแล้วก็ตาม