ภูเก็ตเผยไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่

วันที่ 05 มิ.ย. 2563 เวลา 12:19 น.
ภูเก็ตเผยไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่
ภูเก็ต- คณะกรรมการโรคติดต่อ เผย ไม่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม ยอดผู้ป่วยสะสมคงที่ 227 ราย

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 63 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ.ภูเก็ต ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิ.ย. ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม

โดยตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. - 4 มิ.ย. จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อ ยืนยันโรคโควิด-19 จํานวน 227 ราย รักษาหายให้กลับบ้าน 223 ราย เสียชีวิต 3 ราย จําหน่าย 1 ราย

จํานวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 11,951 ราย พบเชื้อ 227 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.89 แบ่งเป็น ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 7,395 ราย พบเชื้อ 189 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.55 อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จํานวน 23 ราย

จากการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 521 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อและอยู่ระหว่างรอผล 474 ราย และเป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย พบเชื้อ 38 รายคิดเป็นร้อยละ 0.9

ถึงแม้ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันมา 13 วัน แต่คงยังวางใจไม่ได้ จึงขอเน้นย้ำให้ ประชาชน ยังคงต้องระมัดระวังตนเอง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปแหล่งชุมชน และสถานที่เสี่ยง ซึ่งอาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดครั้งใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ รัฐบาลประกาศการผ่อนคลายมาตรการลง มีการปรับเวลาห้ามออกนอกเคหสถานเป็นตั้งแต่เวลา 23.00 – 03.00 น.

ส่วนมาตรการการใช้ชีวิตปกติด้วยวิถีแบบใหม่ (New Normal) ก็ผ่อนคลายมาก ขึ้น ตั้งแต่มาตรการในการดําเนินชีวิต เช่น การเปิดบริการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านอาหาร ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย กิจกรรมออกกําลังกาย ฟิตเนส การดูแลสุขภาพ สันทนาการต่างๆ เช่น การเปิดโรงภาพยนตร์ สวนสัตว์ นวดและสปา และอยู่ระหว่างเตรียมผ่อนคลายระยะที่ 4

ทั้งนี้ ใน ส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีการผ่อนคลายมาตรการเข้า - ออก จังหวัดมากขึ้น รวมทั้งรถโดยสารเริ่ม เปิดให้บริการระหว่างจังหวัด จึงขอความร่วมมือประชาชนที่ประสงค์เดินทางลงทะเบียนในระบบ Phuket Smart Check-in และยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การรักษาความสะอาด การให้สถานประกอบการใช้ แพล็ตฟอร์มไทยชนะ และ ให้ผู้ใช้บริการสแกนคิวอาร์โค้ด ก่อนและหลังเข้าใช้บริการทุกครั้ง เพื่อจํากัดจํานวนผู้ใช้บริการ และ สามารถติดตามได้หากพบผู้ติดเชื้อ รวมทั้งยังคงต้องการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา ให้เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร และล้างมือด้วยสบู่หรือเจล แอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อความปลอดภัย