ในหลวง-พระราชินีพระราชทานห้องตรวจเชื้อและเครื่องช่วยหายใจ รพ.อุดรธานี เป็นแห่งที่16

วันที่ 04 มิ.ย. 2563 เวลา 19:19 น.
ในหลวง-พระราชินีพระราชทานห้องตรวจเชื้อและเครื่องช่วยหายใจ รพ.อุดรธานี เป็นแห่งที่16
อุดรธานี-ในหลวงและสมเด็จพระราชินี โปรดเกล้าฯพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ และเครื่องช่วยหายใจ รพ.อุดรธานี เป็นแห่งที่16 จาก20โรงพยาบาลทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 4มิ.ย.63 ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) และเครื่องช่วยหายใจ ” ให้กับโรงพยาบาลอุดรธานี เป็นแห่งที่ 16 จาก 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้าง โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ สาธารณสุข จ.อุดรธานี นพ.ณรงค์ ธาดาเดช ผอ.โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์ ร่วมพิธี

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ประชาชนชาวอุดรธานี บุคลากรทางการแพทย์ รพ.อุดรธานี รู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะนำนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อ และเครื่องช่วยหายใจพระราชทาน ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้การดูแลรักษาอย่างดีที่สุดเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือป้องกัน ให้บุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งเป็นกำลังหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีขวัญ กำลังใจ และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ สาธารณสุข จ.อุดรธานี กล่าวว่า นับเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจ สร้างความปลอดภัยให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ที่ถือเป็นการทำหน้าที่ด่านหน้า ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ได้อย่างเต็มที่ในการดูแลประชาชน ในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง เป็นการเตรียมความพร้อม รับกับสถานการณ์การเปิดเมืองในอนาคต

นพ.ณรงค์ ธาดาเดช ผอ.โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี กล่าวว่า ห้องตรวจหาเชื้อ และเครื่องช่วยหายใจพระราชทาน จะช่วยลดอัตราเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวอุดรธานี และใกล้เคียงอีก 6 จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ โดย รพ.ศูนย์อุดรธานี แต่ละวันมีผู้ป่วยเข้ารับบริการเฉลี่ย 3,000 คนต่อวัน

“รพ.ศูนย์อุดรธานี มีคลินิกไข้หวัด (ARI) หรือป่วยระบบทางเดินหายใจ เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ปะปนกับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกอื่น ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน สร้างโรงพยาบาลสนาม (ชั่วคราว) เพื่อแยกผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ไปคัดกรองหาผู้ป่วยกลุ่มเสียง (PUI) แต่ก็ยังประสบปัญหา การนำตัวสารคัดหลั่งมาตรวจในแล็ป ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เมื่อได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ ทำให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์เต็มที่ ”นพ.ณรงค์ กล่าว

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า นวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) พัฒนาจากจากเทคโนโลยีของ SCG HEIM และ Living Solution ภายในห้องตรวจจะควบคุมแรงดัน และการหมุนเวียนของอากาศ ให้สะอาดปลอดภัย ห้องปิดสนิท ป้องกันอากาศ เข้า-ออกตัวอาคาร ส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจะอยู่ในห้องความดันลบ และมีระบบดูดอากาศเสียออกไปกำจัดอย่างต่อเนื่อง

"การเก็บตัวอย่าง (Swab) เจาะเป็นช่องให้แพทย์สอดมือผ่านช่อง ที่มีถุงมือคลุมด้วยพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเพื่อเก็บตัวอย่าง ช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนจากผู้เข้ารับการตรวจ และใช้แสงยูวีเข้มข้นสูง ฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ (UV Germicide) หลังการใช้งานทุกครั้ง โดยในการก่อสร้างในครั้งนี้ ด้วยความเข้าใจของคณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ กับความชำนาญของช่าง สามารถสร้างเสร็จในเวลารวดเร็ว" นายวชิระชัย กล่าว

บทความแนะนำ