ชาวขอนแก่นพร้อมใจจัดกิจกรรมถวายพระพร"พระราชินี"

วันที่ 03 มิ.ย. 2563 เวลา 10:04 น.
ชาวขอนแก่นพร้อมใจจัดกิจกรรมถวายพระพร"พระราชินี"
ขอนแก่น-ผู้ว่าฯนำส่วนราชการและประชาชนพร้อมใจจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.2563

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ร่วมประกอบพิธี ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิ.ย.2563

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.2563 พสกนิกรชาวขอนแก่น ต่างปลื้มปีติ และชื่นชมโสมนัสเป็นลันพัน พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยอุตสาหะ และความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร เป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้ พสกรนิกรทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลตลอดทั้งวัน