พระราชทานอาหารสัตว์ให้สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านตลก"ต๊ะติ๋งโหน่ง"

วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 19:30 น.
พระราชทานอาหารสัตว์ให้สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านตลก"ต๊ะติ๋งโหน่ง"
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระราชทานอาหารสัตว์ ให้สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านตลก“ต๊ะติ๋งโหน่ง” จ.ปทุมธานีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 3 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน พระราชทานอาหารให้สุนัข และสิ่งของพระราชทานให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์บ้านนายประพาส ศรีอ่อน หรือ ตลกบ้าหมา “ต๊ะติ๋งโหน่ง” ที่บ้านเลขที่ 47/51 ม.3 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน เป็นประธานเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จากนั้น นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี 

จากนั้น นายประพาส ศรีอ่อน เจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์จรจัด สัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์พิการ และสัตว์ด้อยโอกาส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ของข้าพเจ้า และมีความยินดีและเต็มใจที่จะถวายงานดูแลสัตว์ ในสถานสงเคราะห์สัตว์แห่งนี้ ซึ่งมีสุนัขเพศผู้ 60 ตัว เพศเมีย 140 ตัว รวมทั้งสิ้น 200 ตัวบนพื้นที่ 2 ไร่ ให้เป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นของสัตว์จรจัด รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการดูแลบริหารจัดการสัตว์จรจัด ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม

ต่อมา พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน ได้เดินเยี่ยมชมสุนัขสถานสงเคราะห์สัตว์บ้านตลก“ต๊ะติ๋งโหน่ง” และตรวจการดูแลการทำหมันสุนัข จากปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี