คนไทยตกค้างในอินโดนีเซียเดินทางกลับแผ่นดินแม่อีก 149 ราย

วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 21:34 น.
คนไทยตกค้างในอินโดนีเซียเดินทางกลับแผ่นดินแม่อีก 149 ราย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาพาคนไทยที่ตกค้างในอินโดนีเซียจากปัญหาโควิด-19 กลับไทยอีก 149 ราย พร้อมประสานเตรียมนำกลับอีกชุดวันที่ 11 มิ.ย.

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตาได้จัดเที่ยวบินพิเศษ (chartered flight) พาคนไทยในอินโดนีเซีย 149 คน ประกอบด้วยผู้มีปัญหาสุขภาพ เด็กและเยาวชน นักท่องเที่ยวตกค้าง นักเรียนนักศึกษา พระสงฆ์ และคนตกงาน เดินทางกลับไทยด้วยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL 117 เส้นทางจาการ์ตา-กรุงเทพฯ โดยออกจากกรุงจาการ์ตาเวลา 13.30 น. (เวลาท้องถิ่น) และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 17.15 น. (เวลาประเทศไทย) โดยได้จัดน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และอาหารกล่องให้กับผู้เดินทาง

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการประสานงานทั้งหมดแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการส่งผู้เดินทางไปตรวจเชื้อ การเช่ารถ จัดหาที่พัก และการเตรียมระบบคัดกรองเอกสาร อันทำให้การเดินทางกลับเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนั้นสถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดจัดเที่ยวบินพิเศษพาคนไทยกลับไทยในวันที่ 11 มิ.ย.และอยู่ระหว่างการขออนุมัติเที่ยวบินเพิ่มเติม  โดยที่ขณะนี้ การเดินทางจากเกาะอื่นๆ ไปจาการ์ตาโดยเครื่องบินยังมีความไม่สะดวก เนื่องจากสายการบินมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารที่ยุ่งยากและไม่ชัดเจน และหลายสายการบินได้หยุดบริการ เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายและชัดเจนขึ้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถดำเนินการอย่างเต็มที่ในการพาคนไทยทุกคนในอินโดนีเซียที่ลงทะเบียนแล้วเดินทางกลับประเทศไทยได้