ภูเก็ตปลอดโควิด-19 ประกาศปิดรพ.สนามแห่งที่ 1 อย่างเป็นทางการแล้ว

วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 21:18 น.
ภูเก็ตปลอดโควิด-19 ประกาศปิดรพ.สนามแห่งที่ 1 อย่างเป็นทางการแล้ว
ภูเก็ต-ผู้ว่าฯเป็นประธานปิดรพ.สนามรักษาโควิด-19 แห่งที่ 1 อย่างเป็นทางการพร้อมประกาศข่าวดีภูเก็ตปลอดโควิดแล้ว ชมทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างดีจนผ่านช่วงเวลายากลำบากไปได้

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 1 อย่างเป็นทางการ โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมพิธีฯจำนวนมาก และ มีการแจกถุงยังขีพจำนวน 600 ถุงแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 1

นายภัคพงศ์ กล่าว่า ปัจจุบันภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ จากการที่มีผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 227 ราย ทางจังหวัดได้จัดให้มีพิธีปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 อย่างเป็นทางการ เพื่อขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งในวันนี้ 31 พ.ค.จังหวัดภูเก็ตไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แสดงให้เห็นว่า ชาวภูเก็ตมีความรักสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันในขณะที่ประสบความยากลำบาก

ทั้งนี้ การปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 1 จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่จารึกกับพวกเราตลอดไป ทางจังหวัดขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือกันมาตลอด และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นเนื่องจากต้องการยุติโรคให้ได้โดยเร็ว นับจากนี้ต่อไปจะต้องร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูเก็ตให้กลับมารุ่งเรืองให้ดีกว่าเก่า ขอให้ช่วยกันทำหน้าที่พลเมืองดี ซึ่งภาครัฐร่วมภาคเอกชนจะนำพาจังหวัดให้รุ่งเรืองยิ่งกว่าเก่า ให้เกิดความมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป

นายภัคพงศ์ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้แล้ว ประกอบกับทางรัฐบาลได้ประกาศข้อกำหนดผ่อนคลายในส่วนของรอยต่อหรือจุดผ่านแดนระหว่างจังหวัด ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ในช่วงแรก มีการเปิดช่องทางบก ช่องทางน้ำ ท่าเทียบเรือ 24 แห่ง ส่วนทางอากาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนให้พิจารณาเปิดทำการสนามบินภูเก็ต ขณะนี้ต้องรอคำสั่งจากสำนักงานการบินพลเรือน

สำหรับช่องทางบก ผู้ที่จะเดินทางขาออก สามารถเดินทางออกไปได้ แต่ผู้ที่เข้ามาในจังหวัดต้องผ่านการคัดกรองมีการตรวจวัดไข้ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ"ด้วย ในการติดตามควบคุมโรค ส่วนการกักตัวนั้นจากประกาศของศบค.ให้เฝ้าติดตามในเรื่องควอรันทีน จะอยู่ในข้อยกเว้น ส่วนมาตรการอื่นๆอยากฝากประชาชนให้คงดำรงมาตรการในการทิ้งระยะห่างทางสังคม มาตรการในการดูแลรักษาตัวเอง หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเมื่อต้องออกนอกเคหสถาน และขอให้งดกิจกรรมที่ไม่จำป็น