คนไทยต่างแดนรับผลกระทบโควิด-19เดินทางกลับประเทศต่อเนื่อง

วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 07:21 น.
คนไทยต่างแดนรับผลกระทบโควิด-19เดินทางกลับประเทศต่อเนื่อง
สมุทรปราการ -200 คนไทยจาก 4 ประเทศรับผลกระทบโควิด-19 เดินทางกลับถึงประเทศแล้ว

เมื่อวันที่ 26พ.ค.63 ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รอรับคนไทยที่ทยอยเดินทางกลับมาจาก ประเทศ อิตาลี มาเลเซีย ญี่ปุ่น และไต้หวัน มาถึงประเทศไทย จำนวน 4 เที่ยวบิน โดยเที่ยวแรกจากประเทศอิตาลี จากกรุงโรม ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 8083 จำนวน 37 คน เครื่องลงในเวลา 07. 20 น. หลังผ่านกระบวนการคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้ป่วย PUI เจ้าหน้าที่ส่งขึ้นรถบัสเดินทางทำการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ ที่โรงแรม เลอ บลาหลี พัทยา จ.ชลบุรี และโรงแรมเมอเวนพิค ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร

เที่ยวที่ 2 เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย ด้วยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE8104 จำนวน 148 คน เป็นพระภิกษุ 2 รูป และนักการทูตชาวมาเลเซีย 1 คน เครื่องลงในเวลา 13.35 น. เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสาร PUI จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคได้นำส่งโรงพยาบาลทันที

ส่วนผู้โดยสารคนอื่นได้ส่งรถบัสเพื่อเข้ากระบวนการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ ที่โรงแรมเลอ บลาหลี พัทยา จ.ชลบุรี โรงแรมเบเวอลี่ พัทยา จ.ชลบุรี โรงแรม H2DO จ.สมุทรปราการ โรงแรมเมอเวนพิค ถ.วิทยุ และโรงแรมคิวว์ สุขุมวิท 79 สำหรับนักการทูตชาวมาเลเซีย ทางสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ได้ส่งเจ้าหน้าที่มารับไปทำการกักตัวยังสถานที่ๆสถานทูตจับเตรียมไว้

เที่ยวที่ 3 เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น และ กรุงโตเกียว ด้วยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน ที่ JL 031 จำนวน 35 คน เครื่องในลงเวลา 15.35 น. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนทำงาน และนักศึกษาในประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านกระบวนการตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้ป่วย PUI เจ้าหน้าที่ส่งขึ้นรถบัส เข้าทำการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ ที่โรงแรม เลอ บลาหลี พัทยา ชลบุรี และ โรงแรมเมอเวนพิค ถ.วิทยุ

เที่ยวที่ 4 เดินทางมาจากประเทศไต้หวัน และ กรุงไทเป ด้วยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE8095 จำนวน 165 คน เครื่องในลงเวลา 16.20 น. หลังผ่านกระบวนการตรวจคัดกรอง พบผู้ป่วย PUI จำนวน 13 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาลทันที และถูกจับกุมตามหมายศาล 1 คน ส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่ได้ส่งขึ้นรถบัสเพื่อเข้ากักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ ที่โรงแรม บาซาร์ กทม. และโรงแรมในจังหวัดสมุทรปราการ