พ่อเมืองสุราษฎร์ตั้งฉก.ลุยจับมาเฟียยึดพื้นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอน

วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 15:03 น.
พ่อเมืองสุราษฎร์ตั้งฉก.ลุยจับมาเฟียยึดพื้นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอน
สุราษฎร์ธานี- ผู้ว่าฯออกคำสั่งตั้งคณะทำงานลุยจับผู้บุกรุกอ่าวบ้านดอน มอบดาบนายอำเภอฟันนายทุนมาเฟียกีดกันชาวบ้านทำกินบนพื้นที่สาธารณะ จุดชนวนขยายความขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 3040/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้นายอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นประธาน และคณะทำงานประกอบด้วย ป้องกันจังหวัด , ผกก.สถานีตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ , ผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ , ประมงจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 , ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี , ผู้แทน มณฑลทหารบกที่ 45 ,ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด , นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ , รอง ผอ.ศรชล. จังหวัด เป็นเลขานุการ และมีเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

นายวิชวุทย์ กล่าวว่า ได้มอบให้คณะทำงานฯมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำแผนการออกตรวจตราและลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยบูรณาการทำงานตามอำนาจหน้ที่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ซึ่งคณะทำงานฯมีอำนาจแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษและดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้กำหนดแผนการรื้อถอนในพื้นที่อำเภอต่างๆ บริเวณอ่าวบ้านดอน โดยให้รายงานผลการปฏิบัติและปัญหาอุปสรรคต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยตรง

" ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอน มีแนวโน้มจะขยายเป็นความขัดแย้งชาวบ้านในพื้นที่จากความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงสิทธิในทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งอ่าวบ้านดอน ซึ่งพบการบุกรุกยึดครองและปลูกสร้างอาคารหรือกระทำการอื่นในพื้นที่ทะเล โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย และเป็นลักษณะกีดขวางทางเรือเดินหรือกีดกันผู้อื่นไม่ให้เข้าถึงและไม่สามารถใช้พื้นที่ประชาชนใช้ร่วมกันได้ จึงต้องมีคณะทำงานชุดนี้ให้แก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยเร็ว"ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าว