ชาวพิษณุโลกฟ้องศาลปกครองค้านลักไก่เปลี่ยนจุดสร้างอุโมงค์กลับรถ

วันที่ 08 พ.ค. 2563 เวลา 19:21 น.
ชาวพิษณุโลกฟ้องศาลปกครองค้านลักไก่เปลี่ยนจุดสร้างอุโมงค์กลับรถ
พิษณุโลก-ประชาชนเข้าชื่อฟ้องศาลปกครองค้านลักไก่เปลี่ยนจุดสร้างอุโมงค์กลับรถไม่ฟังเสียงนักเรียนและประชาชน

ที่ศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลก นายศรัทธา เสมามิ่ง ทนายความ รับมอบอำนาจจากนายวีระเมธ ชามพูนท นายเจริญ เฉลิมวิสุตย์คุณ นายวีระพล เตชะสถิตย์กุล นายสุทัศน์ โพธิ์ทอง และนางสาวโสภา วชิรพงศ์ และนำรายชื่อผู้คัดค้านกว่า 400 คน ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองพิษณุโลก คัดค้านการก่อสร้างอุโมงค์จุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0101ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ที่ กม. 1 + 070 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จำนวน 34,703,000 บาท โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้ถูกฟ้อง คดีที่ 1 กรมทางหลวง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และแขวงทางหลวงพิษณุโลก ที่ 1 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3

โครงการนี้มีนายพิพัฒน์ เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการก่อสร้าง ในฐานะประธานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ดำเนินตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ยกระดับโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ทางหลวงสายหลักเชื่อมโยงการคมนาคมจังหวัดภาคเหนือนตอนล่าง 1 และเพื่อประโยชน์กับนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมในการข้ามไป-มา สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.62 แขวงการทางพิษณุโลกที่ 1 ได้เชิญครูนักเรียน เจ้าหน้าที่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม(พ.พ.) ประชาชน และนักธุรกิจย่านบริเวณดังกล่าว ที่หอประชุม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เพื่อสอบถามความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยในการก่อสร้าง อุโมงค์ลอดที่ กม.0+800 เพราะสะดวกในการสัญจร มีการนำแบบการก่อสร้างแบบที่ 1เผยแพร่โบรชัวร์แจกจ่ายให้สาธารณชนรับทราบไปแล้วอย่างกว้างขวาง ต่อมา แขวงการทางพิษณุโลกที่ 1 ประกาศหนังสือเชิญประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นอีกครั้งที่ 24 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม แต่ยกเลิกถูกยกเลิกไปเนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด-19

กระทั่งวันที่ 29 มีนาคม 2563 เฟซบุ๊กของแขวงการทางพิษณุโลกที่ 1 ได้มีการเผยแพร่ รูปแบบการก่อสร้างอุโมงค์จุดกลับรถแบบที่ 3 อีกครั้งหนึ่ง โดยมีการย้ายจุด จอดเดิม ที่ กม 0 + 800 มาที่ กม 1 + 070 ซึ่งเลยจากจุดเดิมหน้าโรงเรียน พ.พ.ที่เคยออกแบบไปอีกประมาณ 270 เมตร ไม่ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นตามที่เคยกำหนดและยกเลิกไปแต่อย่างใด ที่กำหนดไว้วันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ แขวงการทางพิษณุโลกที่ 1 ได้ออกแบบประชาพิจารณ์สอบถามผ่านเฟซบุ๊ก และมีผู้แสดงความคิดเข้ามาเพียง 228 คน และเห็นด้วยกับรูปแบบดังกล่าว 220 คน ไม่เห็น ด้วย 8 คน ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปยังไม่ทราบว่ามีการประชาพิจารณ์ผ่านเฟซบุ๊ก