อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯพระเจ้าทองทิพย์พระคู่บ้านคู่เมืองน่าน

วันที่ 13 เม.ย. 2563 เวลา 15:14 น.
อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯพระเจ้าทองทิพย์พระคู่บ้านคู่เมืองน่าน
น่าน-อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประกอบพิธีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์พระคู่บ้านคู่เมืองสร้างสมัยพระเจ้าติโลกราช

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.ที่วัดสวนตาล จังหวัดน่าน จังหวัดน่านได้อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานพระเจ้าทองทิพย์ พระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่าน โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระราชทานพระเจ้าทองทิพย์ และมีข้าราชการร่วมประกอบพิธีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์

สำหรับ พิธีสรงน้ำพระราชทานฯในช่วงเช้าของวันที่ 13 เม.ย.เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลให้คงสืบไว้ต่อไป โดยในวันที่ 13 เม.ย.คนเมืองถือว่าเป็นวันสังขาลล่องตามประเพณีล้านนาไทยแต่เดิมมา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

สำหรับ วัดสวนตาล สร้างขึ้นโดยพระนางปทุมมาวดีชายาของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เมื่อราว พ.ศ.1955 เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองน่านด้านทิศเหนือ ในบริเวณที่เป็นสวนตาลหลวง เป็นที่มาของชื่อวัด ภายในวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยองค์ใหญ่หน้าตักกว้าง 10 ฟุต สูง 14 ฟุต 4 นิ้ว พระเจ้าติโลกราช แห่งนครเชียงใหม่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1993 เพื่อแสดงถึงชัยชนะ ที่พระองค์สามารถยึดเมืองน่าน ไว้ในพระราชอำนาจ

ทุกปีใหม่ช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ ชาวน่าน จะจัดงานนมัสการ และสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ เพราะชาวน่านเคารพนับถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองน่านมายาวนานกว่า 600 ปี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานน้ำสรงเป็นประจำทุกปี