มุกดาหารปิดเมืองสกัดโควิด - 19 ผู้ว่าฯสั่งไม่จำเป็นห้ามเข้าเด็ดขาด

วันที่ 10 เม.ย. 2563 เวลา 20:41 น.
มุกดาหารปิดเมืองสกัดโควิด - 19 ผู้ว่าฯสั่งไม่จำเป็นห้ามเข้าเด็ดขาด
มุกดาหาร-โควิด-19ไม่ลดจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้ว่าฯมุกดาหารสั่งปิดทางเข้า-ออกทุกช่องทาง ห้ามคนและรถโดยสารไม่จำเป็นห้ามเข้าเด็ดขาด

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า มูลเหตุความจำเป็นที่จังหวัดมุกดาหารต้องดำเนินการปิดเส้นทางเข้า-ออกจังหวัด โดยห้ามคนและรถโดยสารที่ไม่จำเป็นเข้าจังหวัดโดยเด็ดขาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ยังคงไม่ลดลง ปัจจุบันจังหวัดมุกดาหารมีผู้ติดเชื้อแล้วไวรัสโควิด 19 แล้ว จำนวน 4 ราย แม้ว่าจะได้ดำเนินการตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด และประกาศมาตรการต่าง ๆ แล้วก็ตาม

ประกอบกับใกล้ถึงเทศกาลสงกรานต์ แม้ว่ารัฐบาลประกาศยกเลิกจัดงานวันสงกรานต์แล้วก็ตาม คาดว่ายังจะมีคนไทยบางส่วนที่จะเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดมุกดาหารเพื่อเยี่ยมญาติตามประเพณี โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และคนไทยที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีการระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ ในกรณีดังกล่าวบุคคลเหล่านั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีเชื้อโควิด - 19 นำมาแพร่เชื้อติดต่อประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัย เด็ก ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว รวมทั้งผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ นับเป็นความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ของเรา นอกจากนี้จังหวัดใกล้เคียง ของจังหวัดมุกดาหารส่วนใหญ่ได้มีการประกาศปิดเส้นทางเข้า-ออก ทุกเส้นทางไปแล้ว

อย่างไรก็ตามการปิดการเดินทางระหว่างจังหวัดเป็นการชั่วคราวนี้ เป็นเพียงป้องกันการเดินทางของคนและรถโดยสารรถรับจ้างทุกประเภทที่ไม่จำเป็น เดินทางเข้ามาในจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 จึงขอเรียนให้ประชาชนได้งดการเดินทางเข้าสู่จังหวัดมุกดาหาร ขณะนี้จังหวัดได้สั่งให้ทุกหน่วยงานตั้งด่านปิดเส้นทางเข้า-ออก ทุกเส้นทางแล้ว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

อย่างไรก็ตามในฐานะของประธานกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโควิด-19 มุกดาหาร จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่ขอให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อชาติ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 อันจะทำให้ทุกคนในครอบครัวของท่านปลอดภัย ร่วมกันขจัดภัยไวรัสร้ายให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว