กาญจน์คุมโควิดแพร่เชื้อ! ห้ามขายสุรา24ชั่วโมง 10-30เม.ย.63

วันที่ 10 เม.ย. 2563 เวลา 18:06 น.
กาญจน์คุมโควิดแพร่เชื้อ! ห้ามขายสุรา24ชั่วโมง 10-30เม.ย.63
กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯกาญจน์สั่งห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 10 - 30 เม.ย.63

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.63 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี / ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคชิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 - 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ