สกลนครพบผู้ติดเชื้อโควิด-19รายแรก ปิดโรงแรมที่พักห้ามจัดสงกรานต์

วันที่ 10 เม.ย. 2563 เวลา 16:47 น.
สกลนครพบผู้ติดเชื้อโควิด-19รายแรก ปิดโรงแรมที่พักห้ามจัดสงกรานต์
สกลนคร-สกลนครสั่งปิดโรงแรมและสถานที่พัก ห้ามจัดงานสงกรานต์ทุกระดับ งดรวมตัวสังสรรค์ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19แล้ว 1ราย

เมื่อวันที่ 10เม.ย.63 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสกลนคร เพื่อพิจารณาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพระระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และมาตรการควบคุม โดยนายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า จังหวัดสกลนคร ได้ออกคำสั่งให้ปิดโรงแรมและสถานที่พักชั่วคราวทั่วทั้งจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 11-30 เมษายน 2563 กรณีโรงแรมหรือสถานที่พักใดมีผู้พักอยู่ก่อนจะมีคำสั่ง ให้ผู้เข้าพักอยู่ต่อได้จนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมด แล้วให้ปิดทันทีโดยไม่ให้มีการรับผู้เข้าพักเพิ่มอีก

ขณะที่นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ผู้ที่เดินทางมาจากต่างท้องที่เพื่อเข้ามาพำนักในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ให้ไปรายงานตัวต่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ที่ผู้เดินทางจะไปพำนัก เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งจะต้องกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึงจังหวัดสกลนคร ซึ่งขณะนี้จังหวัดสกลนคร มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 1 คน ที่อำเภอเจริญศิลป์ โดยได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และจากการค้นหาของทีมสอบสวนโรคสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ยังไม่พบผู้ป่วยในชุมชนเพิ่มเติม สถานการณ์ในขณะนี้คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสกลนคร มั่นใจว่าสามารถควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ไม่ให้ระบาดในวงกว้าง ถ้าหากในระยะต่อไปพบคนสกลนครติดเชื้อไวรัสโควิด 19 คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสกลนคร จะพิจารณาเป็นกรณีด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว และมั่นใจอย่างสูงว่าจะสามารถควบคุมโรคได้

ด้านพล.ต.ต.นิพนธ์ พาณิชเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า จังหวัดสกลนคร ได้ออกคำสั่ง ห้ามจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ และห้ามเล่นสงกรานต์ เช่น ฉีดน้ำ สาดน้ำ พ่นน้ำ ปะแป้ง ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร รวมทั้งห้ามมีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกันในสถานที่ใดๆ เกิน 5 คน ในลักษณะที่เป็นการรวมตัวเพื่อสังสรรค์ โดยมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท อันจะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน 2563