หยุดไม่อยู่!ภูเก็ตพบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 6 รายล้วนเชื่อมโยงกัน

วันที่ 29 มี.ค. 2563 เวลา 12:16 น.
หยุดไม่อยู่!ภูเก็ตพบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 6 รายล้วนเชื่อมโยงกัน
ภูเก็ต-พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6 ราย ไทยและยูเครน เชื่อมโยงสถานบันเทิงป่าตองใกล้ชิดนักท่องเที่ยวและใกล้ชิดผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งข้อมูล สถานการณ์โควิด– 19 จ.ภูเก็ตถึงวันที่ 28 มีนาคม จ.ภูเก็ตมีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 53 ราย (รายใหม่ 6 ราย) โดยผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้าน 7 ราย กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 46 ราย ทุกรายมีอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่มีอาการรุนแรง ทั้งนี้ ผู้ป่วยทั้ง 53 รายรวมอยู่ในรายงานผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงไปก่อนหน้านี้แล้ว

ทั้งนี้ ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 944 ราย (รายใหม่ 65 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 143 ราย ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 97ราย กลับบ้านแล้ว 794 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ทั้ง 6 ราย มีรายละเอียดดังนี้ รายที่ 48 ผู้หญิงไทย อายุ 42 ปี อาชีพเจ้าของร้านขายของที่ระลึกในห้างแห่งหนึ่งในเขตป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติทำงานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ รายที่ 49.ผู้หญิงชาวยูเครน อายุ 32 ปี อาชีพทำธุรกิจด้านสุขภาพ ต.กะรน อ.เมืองมีประวัติใกล้ชิดกับพนักงานในสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา ต.ป่าตอง และทำงานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติรวมถึงเดินทางไปกรุงเทพฯวันที่ 20-23 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงกับผู้ป่วยรายนี้จำนวน 9 ราย

รายที่ 50. ผู้หญิงไทย อายุ 27 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพมีประวัติใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์โดยได้ไปเที่ยวประเทศลาว สถานบันเทิงย่านซอยนานา กรุงเทพและมาพักย่านป่าตองด้วยกัน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 5รายรายที่ 51.ผู้ชายไทย อายุ 37:ปี อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยในสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา ต.ป่าตองอ.กะทู้ มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในสถานบันเทิงและนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติโดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 23 มีนาคม2563 ไม่มีผู้สัมผัสความเสี่ยง

รายที่ 52.ผู้หญิงไทย อายุ 36 ปี อาชีพพนักงานนวดในร้านนวดเขตพื้นที่ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติและมีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิง มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้จำนวน 11 ราย รายที่ 53.ผู้หญิงไทย อายุ 22 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ และมีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา ไม่มีผู้สัมผัสความเสี่ยง

ทั้งนี้ ผู้ป่วยทุกราย ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวนควบคุมป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่มวันนี้เป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตองกลุ่มที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว และกลุ่มที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19