นอภ.ดอกคำใต้ปิด5หมู่บ้านประกาศห้ามเข้ากันเป็นพื้นที่เสี่ยงโควิด-19

วันที่ 28 มี.ค. 2563 เวลา 13:42 น.
นอภ.ดอกคำใต้ปิด5หมู่บ้านประกาศห้ามเข้ากันเป็นพื้นที่เสี่ยงโควิด-19
พะเยา-นายอำเภอดอกคำใต้ ใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ประกาศห้ามเข้าพื้นที่ 5 หมู่บ้านในตำบลห้วยลาน หลังชาวบ้านไปร่วมกิจกรรมผู้ติดเชื้อโควิด-19 ช่วง 17-22 มี.ค.63

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้ลงนามในคำสั่งอำเภอดอกคำใต้ ที่ 113/63 เรื่อง การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง หลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และปัจจุบันได้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้ามาอาศัยในพื้นที่ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา และเพื่อสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็ว และป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น จึงห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่ ดังนี้

1.บ้านห้วยต้นตุ้มเหนือ หมู่ 4 ต.ห้วยล้าน 2.บ้านห้วยต้นตุ้มใต้ หมู่ 6 ต.ห้วยลาน 3.บ้านห้วยต้นตุ้มน้ำชำ หมู่ 9 ต.ห้วยลาน 4.บ้านห้วยต้นตุ้มกลาง หมู่ 13 ต.ห้วยลาน 5.บ้านห้วยต้นตุ้มทรายทอง หมู่ 15 ต.ห้วยลาน

ทั้งนี้ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ออกตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึง วันที่ 1 เมษายน 2563

ทั้งนี้ สาเหตุที่นายอำเภอดอกคำใต้ ออกประกาศดังกล่าว เนื่องจาก ได้มีชาวบ้านไปร่วมกิจกรรมที่มีผู้ป่วยติดโควิด-19 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา จำนวน 6 จุด ระหว่างวันที่ 17-22 มีนาคม 2563 และให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปรายงานตัว ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา