ผู้ว่าฯกาญจน์ ออกคำสั่ง2ฉบับปิดสถานที่เพิ่มเติม สกัดโควิด-19ระบาด

วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 09:52 น.
ผู้ว่าฯกาญจน์ ออกคำสั่ง2ฉบับปิดสถานที่เพิ่มเติม สกัดโควิด-19ระบาด
กาญจนบุรี-แทบปิดเมือง! ผวจ.กาญจน์ ออกคำสั่งปิดสถานที่เพิ่มเติม โรงแรม รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า เว้นธนาคาร-ซุปเปอร์มาร์เก็ต มีผลวันนี้ (27มี.ค.63)

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่ง2ฉบับ เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยคำสั่งแรก ปิดสถานที่ในพื้นที่เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติม ประกอบด้วย 1.ตลาดพระ 2.โต๊ะสนุ๊กเกอร์ รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน

ส่วนประกาศคำสั่งที่ 2 ปิดสถานที่ในพื้นที่เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติม ประกอบด้วย 1.สวนสัตว์ และสถานที่มีการแสดงสัตว์ และสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน 2.สนามกอล์ฟ หรือสนามซ้อมกอล์ฟ 3.ห้างสรรพสินค้า (เว้นแต่ ธนาคาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหารซึ่งอยู่ในห้างสรรพสินค้า โดยให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น และยกเว้น ห้างร้านที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 4.โรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน (ยกเว้นโรงแรมที่เปิดเป็นสำนักงานที่ช่วยเหลือผู้ถูกคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CORONAVIRUS DISEASE 2019 โควิด-19) ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ