นราธิวาสคัดกรอง26คนไทยกลับจากร่วมงานที่มาเลเซียพบมีไข้2ราย

วันที่ 17 มี.ค. 2563 เวลา 09:43 น.
นราธิวาสคัดกรอง26คนไทยกลับจากร่วมงานที่มาเลเซียพบมีไข้2ราย
นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาสเกาะติดไวรัสโควิด-19 คัดกรอง26คนไทยกลับจากร่วมงาน Qudamak &Ulamak 2020 ที่มาเลย์กำชับ3อำเภอติดชายแดนเฝ้าระวังเข้ม

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข Covid -19 หรือศูนย์ (EOC) ผ่านระบบวิดีโอทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังข้อมูลการคัดกรองประชาชนในพื้นที่ เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียจากการร่วมงาน Qudamak &Ulamak 2020 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2563 เบื้องต้นมีประชาชนจากจ.นราธิวาสเดินทางไปมาเลเซีย 30 คน ติตามตัวมาได้และการตรวจคัดกรองแล้ว จำนวน 26 คน แบ่งเป็นพื้นที่อำเภอรือเสาะ 4 คน ,บาเจาะ 1 คน สุไหงโกลก 7 คน แว้ง 6 คน ศรีสาคร 5 คน เมือง 1 คน และสุคิริน 2 คน และมีการส่งตรวจแล้วจำนวน 10 คน (อยู่ในช่วงรอผลการตรวจ) ส่วนอีก 16 คน มีการกักเพื่อเฝ้าดูอาการ 14 วัน(นับจากวันสัมผัสผู้ป่วยหรือสงสัยล่าสุด)

ทั้งนี้ นายเอกรัฐ ได้รับการรายงานว่า ในจำนวนผู้คัดกรองนี้มีอาการป่วยไข้จำนวน 2 คน ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสในฐานะเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข Covid -19 หรือศูนย์ (EOC) ก็ได้ดำเนินการตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดตามขั้นตอนอย่างรัดกุม ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ติดแนวชายแดนทั้ง 3 ด่าน นายเอกรัฐได้สั่งการให้นายอำเภอ และ ต.ม. ตรวจคัดกรองอย่างเคร่งครัด ส่วนด่านพรหมแดนธรรมชาติ ซึ่งได้กำชับผู้เกี่ยวข้องตรวจคัดกรองฯอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกัน