บุญจงชูนโยบายประชานิยมหาเสียง

  • วันที่ 23 พ.ย. 2553 เวลา 21:09 น.

อดีตรมช.มหาดไทย ชู 3 นโยบายหลัก สานต่อโครงการถนนไร้ฝุ่น เพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรา ดูแลเกษตรกร

นายบุญจง  วงศ์ไตรรัตน์ อดีตรมช.มหาดไทย และรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงนโยบายการหาเสียงเลือกตั้งซ่อม เขต 6 จ.นครราชสีมา ว่า หากได้รับเลือกให้กลับเข้าสู่ตำแหน่ง สส. อีกครั้ง จะเดินหน้าผลักดันนโยบายเดิมของพรรค
 
ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น การช่วยเหลือดูแลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยการเพิ่มเบี้ยยังชีพขึ้นจากเดิมที่เคยจ่ายรายละ 500 บาท เพิ่มเป็นรายละ 1,000 บาท  สานต่อ โครงการถนนไร้ฝุ่น เพื่อให้สำเร็จลุล่วง และเดินหน้าดำเนินโครงการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร ให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรต่อไป
 
สำหรับการเลือกตั้งซ่อม สส.นครราชสีมา เขต 6 ในครั้งนี้ การเลือกตั้งล่วงหน้าจะมีขึ้นในวันที่ 4 - 5 ธ.ค. และวันที่ 12 ธ.ค.จะเป็นวันเลือกตั้งจริง โดยเขตเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา เขต 6 ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.จักราช  ห้วยแถลง เฉลิมพระเกียรติ  หนองบุญมาก และ อ.โชคชัย ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 554 หน่วย มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 222,458 คน 
 

ข่าวอื่นๆ