ขยายพรบ.มั่นคง4อำเภอสงขลา

  • วันที่ 23 พ.ย. 2553 เวลา 20:46 น.

กอ.รมน.เตรียมขยายเวลาประกาศใช้พรบ.ความมมั่นคงใน4อำเภอของ จ.สงขลา

พล.ต.ดิษฐพร ศศะสมิต โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) กล่าวว่า ที่ประชุมกอ.รมน.ได้อนุมัติ ขยายเวลาประกาศใช้  พรบ.ความมมั่นคงใน 4 อำเภอของ จ.สงขลา ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 พ.ย.นี้ โดยขยายเพิ่มไปอีก 1 ปี  คือระหว่างวันที่ 1ธ.ค. ถึง วันที่  30 พย.ปี 2554  และ จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป 
 
พล.ต.ดิษฐพร กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้อนุมัติให้ยุบเลิก กองกำลังพลเรือน ตำรวจ ทหาร( พตท.)  ที่เป็นหน่วยเฉพาะกิจในกอ.รมน.ภาค  เพราะเมื่อมีการอนุมัติให้มี  ศูนย์อำนวยการบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  ซึ่งดูแลงานการพัฒนาแล้ว  ในส่วน กอ.รมน.ภาค4  ส่วนหน้า จึงเหลือเพียง พตท.  ดังนั้นจึงเห็นว่าควรยุบเลิกไปและให้งานด้านการทหารทั้งหมดขึ้นตรงกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า
 
นอกจากนี้ยังได้อนุมัติ “แผนสงขลา”เพื่อรองรับการขยายการใช้ออกไปด้วย และยังได้หารือถึงการใช้ ม.21 ในพระราชบัญญัติความมั่นคง  ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้หลงผิดกลับตัว  โดยให้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ไปทบทวนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในรายละเอียด การแยกแยะผู้ที่อยู่ในคดีที่ต้องโทษสถานหนัก และ เบา หรือ หลักเกณฑ์ที่จะให้ กอ.รมน.ภาค4 พิจารณาว่า ใครควรจะเข้าข่ายเข้าโรงเรียนเพื่อเข้ารับการอบรม

 

ข่าวอื่นๆ