สวนดุสิตโพลระบุแก้ไฟใต้ดีขึ้น

  • วันที่ 23 พ.ย. 2553 เวลา 16:42 น.

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ระบุแก้ปัญหาไฟใต้ดีขึ้น

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้”   โดยระบุว่า มีความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 37.19 เปอร์เซ็นต์ ความเป็นอยู่แย่ลง 6.85 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 53.03 เปอร์เซ็นต์ ยังเหมือนเดิม 29.54 เปอร์เซ็นต์
 
นอกจากนี้ผลสำรวจความคิดเห็นยังระบุว่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล 74.10 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่สิ่งที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการให้การแก้ คืออยากให้หน่วยงานภาครัฐข้ามาดูแลอย่างทั่วถึงใกล้ชิดกับประชาชนให้มากขึ้น 32.56  เปอร์เซ็นต์
 
รองลงมาคือควรเข้มงวดในการจับกุมยาเสพติดให้มาก 16.28 เปอร์เซ็นต์  ส่วนปัญหาที่สำคัญมากที่สุด สำหรับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย 28.52 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 22.98 เปอร์เซ็นต์
 
นาย นิพนธ์ บุญญามณี  ประธานอนุคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารการจัดการงบประมาณภาคใต้ สส.แบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า  ผลโพลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า 53.30 เปอร์เซ็นต์ คิดว่าปัญหาความไม่สงบโดยรวมดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  และมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานแก้ปัญหาของรัฐบาล 74.10 เปอร์เซ็นต์
 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ