โชว์"ผ้าตีนจก"ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่แจ่มสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนับ 100 ปี

วันที่ 09 ก.พ. 2563 เวลา 16:02 น.
โชว์"ผ้าตีนจก"ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่แจ่มสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนับ 100 ปี
เชียงใหม่-เปิดยิ่งใหญ่งาน “มหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 27 ” โชว์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอท้องถิ่นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนับ 100 ปี

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563” โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดงาน เข้าร่วมพิธีฯ โดยมี นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกอบจ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ที่สนามโรงเรียนบ้านเนินวิทยา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า เมื่อพูดถึงแม่แจ่มจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและผ้าตีนจกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นับว่าเป็นสิ่งมีค่าช่วยเชิดหน้าชูตาคนที่ทอและคนที่สวมใส่ ที่สำคัญตีนจกแม่แจ่มได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อตุลาคม พ.ศ. 2551 ทำให้ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอของอ.แม่แจ่มมีคุณค่าและมีราคาที่สูงขึ้น สร้างโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจให้อ.แม่แจ่มเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ คนแม่แจ่มโดยเฉพาะผู้หญิงที่ทอผ้าได้มีอาชีพ มีรายได้ดูแลครอบครัว และยังช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้าไปท่องเที่ยวในอ.แม่แจ่มอีกทางหนึ่งด้วย เพราะนอกจากจะมีผ้าตีนจกที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังมีศิลปภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชนเผ่า ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ภาษา อาหาร ที่ปัจจุบันชาวแม่แจ่มได้ช่วยกันรักษาสืบทอดไว้ เป็นวิถีชีวิตความผูกพันกับธรรมชาติ

สำหรับ งานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 จัดระหว่างวันที่ 6 – 10 ก.พ. 2563 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม สถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม และลานหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จัดเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชนเผ่าแม่แจ่ม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ผ้าทอผ้าตีนจก ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนับ 100 ปี ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ครูผ้าทอ และได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอแม่แจ่ม สร้างงานสร้างอาชีพให้คนแม่แจ่ม

ด้าน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมแรง ร่วมใจ ของชาวอ.แม่แจ่ม ทุกภาคส่วนที่มีความตั้งใจร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าและงดงามให้อยู่คู่กับสืบไป อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวอำเภอแม่แจ่มออกสู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตามคำขวัญของอ.แม่แจ่ม “เที่ยวบ่อน้ำแร่ ล่องแพแม่แจ่ม พักแรมน้ำตก ผ้าตีนจกยอดน้ำมือ”