พาณิชย์กาญจน์คุมเข้มหน้ากากอนามัยห้ามจำหน่ายแพง

วันที่ 31 ม.ค. 2563 เวลา 18:46 น.
พาณิชย์กาญจน์คุมเข้มหน้ากากอนามัยห้ามจำหน่ายแพง
กาญจนบุรี-พาณิย์ชย์กาญจน์ตรวจร้านค้าจำหน่ายหน้ากากอนามัย ชนิดธรรมดามีขายแต่จำกัดการซื้อ ห้ามไม่ให้ขายเกินราคาแสดงป้ายชัดเจน

กาญจนบุรี-พาณิย์ชย์กาญจน์ตรวจร้านค้าจำหน่ายหน้ากากอนามัย ชนิดธรรมดามีขายแต่จำกัดการซื้อ ห้ามไม่ให้ขายเกินราคาแสดงป้ายชัดเจน

วันนี้ 31 ม.ค.63 นายผกายเนติ์ เล่งอี้ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัย ณ ร้านขายยาในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 6 ร้าน ประกอบด้วย ร้านเมืองกาญจน์เวชภัณฑ์ ร้านยาสายขวัญ ร้านปันยาดี ร้านฟาชิโน่ สาขาหน้าโรงพยาบาลพหลฯ ร้านคณาเภสัช และ ร้านขายยาเทสโก้โลตัส สาขากาญจนบุรี

จากการตรวจสอบพบว่าร้านขายยาทั้ง 6 ร้าน ยังมีหน้ากากอนามัยชนิดธรรมดาจำหน่าย แต่มีการจำกัดการซื้อจำนวน 3-6 ชิ้น/คน ราคาจำหน่ายเฉลี่ย 5-7 บาท/ชิ้น ทั้งนี้ร้านค้าไม่มีการจำหน่ายสินค้าเกินราคาและมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชัดเจน

ด้านนพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ติดสถานการณ์ โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019 และเตรียมพร้อมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

นอกจากนี้ มีการประชุมคณะทำงาน EOC จังหวัดติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในทุกด้านเพื่อป้องกันควบคุมโรคดังกล่าว รวมทั้งมีการซ้อมการรับผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อ และมีการซ้อมบุคลากรสวมใส่ชุดป้องกัน ซักซ้อมเส้นทางเดินการรับส่งผู้ป่วย ไปยังจุดต่างๆ และ มีการตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงพยาบาลแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 พร้อมให้คำแนะนำประชาชนป้องกันความเสี่ยง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว นักเดินทางควรป้องกันตนเองอย่างถูกต้อง ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานรัฐบาลและสาธารณสุข เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ และช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต