แจงยิบสายการบินปฏิเสธรับกลุ่มชาวจีน 10 รายไม่ให้ขึ้นเครื่องกลับอู่ฮั่น

วันที่ 26 ม.ค. 2563 เวลา 20:31 น.
แจงยิบสายการบินปฏิเสธรับกลุ่มชาวจีน 10 รายไม่ให้ขึ้นเครื่องกลับอู่ฮั่น
ภูเก็ต-ท่าอากาศยานภูเก็ตแจงกรณีสายการบินปฏิเสธรับกลุ่มชาวจีน 10 รายไม่ให้ขึ้นเครื่องกลับอู่ฮั่น เนื่องจากตรวจพบมีผู้โดยสาร 1 รายในกลุ่มมีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส จึงต้องเข้าสู่กระบวนการตรวสอบ

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่ามีสายการบินปฏิเสธ ผู้โดยสาร ไม่ให้ขึ้นเครืองเดินทางกลับประเทศจีนจำนวน 10 รายนั้น พญ.ดารุณี บุตรอินทร์ ผอ.ส่วนการแพทย์ท่าอากาศยานภูเก็ต ชี้แจงว่า ผู้โดยสารทั้ง 10 รายเป็นกรุ๊ปทัวร์ที่มาเป็นกลุ่มคณะเดียวกันโดยเดินทางมาจาก เมืองอู่ฮั่น เมื่อพนักงานสายการบินได้ดำเนินการวัดอุณหภูมิวัดไข้ของผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวพบว่ามีเด็กหญิงอายุประมาณ 4 ขวบมีไข้สูงมากกว่า 38 องศาเซลเซียส

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา สายการบินดังกล่าวจึงขอความร่วมมือผู้โดยสารทั้ง 10 รายให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคัดกรองป้องกันโรค โดยประสานมายังศูนย์การแพทย์ท่าอากาศยานภูเก็ตและด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อดำเนินการตรวจสอบ เมื่อได้รับการประสานจากสายการบินฯ ศูนย์การแพทย์ท่าอากาศยานภูเก็ตและด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจอาการเบื้องต้น พบเด็กหญิงอายุ 4 ขวบมีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียสแต่ไม่พบอาการไอจามหรือมีน้ำมูกและระบบทางเดินหายใจ จึงให้คำแนะนำให้เด็กทำการตรวจรักษาเพิ่มเติม ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

จากนั้น ผู้ปกครองของเด็กหญิงอายุ 4 ขวบจึงนำเด็กเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของเด็กหญิงดังกล่าวโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้ดำเนินการเจาะเลือด เพื่อส่ง ตรวจตามมาตรฐานการควบคุมโรคขององค์การอนามัยโลก ทั้งหมดจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้โดยสารทั้ง 10 รายไม่สามารถเดินทางกลับในเที่ยวบินวันดังกล่าวได้

สำหรับ ผลตรวจเลือดของเด็กหญิงวัย 4 ขวบ ผลออกมาเป็นลบไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแต่อย่างใด จึงได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบผล และเตรียมความพร้อม เดินทางกลับประเทศจีนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต