วัดดังเมืองกาญจน์จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้สามเณรต่อเนื่องเป็นปีที่7

วันที่ 11 ม.ค. 2563 เวลา 12:46 น.
วัดดังเมืองกาญจน์จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้สามเณรต่อเนื่องเป็นปีที่7
กาญจนบุรี-โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงครามจัดกิจกรรมให้กับสามเณรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีที่ 7 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11ม.ค.63 บรรยากาศกิจกรรมงานวันสามเณร ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีเหล่าคณะสามเณรกว่า 100 รู) ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนจะเข้าสู่พิธีเปิดกิจกรรมวันสามเณรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยมีพระครูกาญจนสุตาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ผู้อำนวยการโรงงเรียน เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่บรรดาสามเณร และมีนางวาสนา หลงสมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฝ่ายฆราวาส อ่านสารนายกรัฐมนตรี โดยกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ประกอบด้วยการแสดงความยินดีกับสามเณรรพีภัทร ดีสุดใจ สามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวนิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติของกระทรวงวัฒนธรรม ณ.อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม และหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย การมอบเกียรติบัตรให้สามเณรที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ การแสดงเหล่เพลงวันเด็กแห่งชาติจากสามเณร การมอบโชคชั้นที่ 1 ของใช้ส่วนตัวแก่สามเณรและโชคชั้นที่ 2 การจับฉลากของขวัญจากผู้มีจิตศรัทธา อาทิเช่น กระเช้าของขวัญจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม,รางวัลทุนการศึกษาจากพระเถระชั้นผู้ใหญ่,ตู้เก็บของ ผ้านวม พัดลม จากผู้มีจิตศรัทธา เป็นต้น

พระครูกาญจนสุตาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลขนะสงคราม กล่าวว่า เนื่องด้วยสัปดาห์ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2563 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จึงจัดงานวันสามเณรขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่า สามเณรของโรงเรียนยังอยู่ในวัยที่เป็นเยาวชน ถึงแม้จะรักษาศีล 10 ข้อ แต่วัยยังอยู่ในระยะที่ต้องได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมตามวัย ทั้งนี้เพื่อให้มีสุขภาวะทีดี มีความสุข และเป็นกิจกรรมมอบความสุขให้แก่สามเณรทุกรูปด้วยการมอบของขวัญเป็นของใช้ส่วนตัวให้กับสามเณร และยังให้จับฉลากของขวัญตามที่มีผู้มีจิตศรัทธาตั้งใจมอบให้แก่สามเณรจำนวน 106 รูปอีกด้วย