ลำปางค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน4วันติด หมอกควันไฟสีขาวหมนปกคลุมทั่วเมือง

วันที่ 09 ม.ค. 2563 เวลา 10:47 น.
ลำปางค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน4วันติด หมอกควันไฟสีขาวหมนปกคลุมทั่วเมือง
ลำปาง – ลำปางค่าฝุ่นเกินมาตรฐานต่อเนื่องวันที่ 4 ตัวเมืองเต็มไปด้วยหมอกควันไฟสีขาวหมน ที่อ.แม่เมาะคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้ม

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2563 สภาพอากาศในเขต อ.เมือง จ.ลำปาง ขาวโพลน เต็มไปด้วยหมอกควันไฟสีขาวหมนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน เนื่องจากค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือค่า PM 2.5 ยังคงเกินค่ามาตรฐาน โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัติโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานค่าเฉลี่ยพื้นที่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นเขตตัวเมืองลำปาง พบว่า ค่าสูงขึ้นต่อเนื่อง มาตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.2563 วันนี้ ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือค่า PM 2.5 ในเขตพื้นที่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง วัดค่าเกินมาตรฐานได้ 70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าค่าเฉลี่ยเกินค่ามาตรฐานมา 4 วันติดต่อกัน

ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ก็รายงานค่าเฉลี่ยที่เกินค่ามาตรฐานเช่นกัน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 58 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร , ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต