ในหลวงพระราชทานผ้าพระกฐินที่ตากใบ

วันที่ 20 พ.ย. 2553 เวลา 20:03 น.
“ในหลวง” พระราชทานผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์ ณ วัดชลธาราสิงเห  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานให้ นายพีระพล  สาครินทร์  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน   นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดชลธาราสิงเห  พระอารามหลวง ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส โดยมีการประกอบพิธีสมโภชตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา ( 19 พ.ย.) ในเวลา 17.00 น. และในวันนี้ได้ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานขึ้น
 
โดยมีนายพีระพล   ประธานในพิธีเดินทางมาถึงและร่วมประกอบพิธีหน้าโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวคำถวายผ้ากฐิน จากนั้นพระสงฆ์กระทำพิธีอุปโลกน์และสวดญัตติทุติยกรรม  ประธานถวายเครื่องบริวารพระกฐินทั้งหมด และถวายสิ่งของที่เจ้าภาพจัดมาสมทบ พร้อมทั้งผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จนเสร็จสิ้นพิธีการ
 
สำหรับวัดชลธาราสิงเห หรือ วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย สร้างขึ้นปลายรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในสมัยดินแดนตากใบยังเป็นรัฐกลันตัน โดยวัดแห่งนี้ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ เนื่องจากเป็นโบราณสถานที่รัฐบาลใช้เป็นเหตุผลอ้างอิงในการปักปันเขตแดนในปี 2441 ที่มีผลให้ดินแดนแห่งนี้ไม่ต้องผนวกเป็นประเทศมาเลเซีย
 
ทั้งนี้จึงได้รับสมญานามว่า วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย นอกจากนี้วัดดังกล่าวยังเป็นศูนย์รวมความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวไทย ในเขตอำเภอตากใบและใกล้เคียง รวมทั้งชาวมาเลเซีย ปัจจุบันมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา 7 รูป มีพระไพศาลประชามาศ เป็นเจ้าอาวาส