คนแห่ร่วมงานชมรมคนพริบพรี คึกคัก

วันที่ 20 พ.ย. 2553 เวลา 19:50 น.
ประชาชนชาวเพชรบุรีแห่ร่วมงานชมรมคนพริบพรีจำนวนมากที่จัดขึ้นในรูปแบบวิถีการดำเนินชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดงาน “ชมรมฅนพริบพรี” ที่จัดขึ้นโดยชมรมคนพริบพรี เทศบาลตำบลบางตะบูน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พ.ย. 2553 ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ทั้งนี้งานคนพริบพรีเป็นโครงการสร้างคุณค่าของผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเพชรบุรีผ่านอัตลักษณ์และวิถีการดำเนินชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงเป็นการรณรงค์ให้เยาวชน และประชาชนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เกิดและเติบโตในจังหวัดเพชรบุรี อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ของดีของจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรม การจัดบูทจำหน่ายสินค้าโดยผู้ประกอบการ SMEs  ถนนคนเดิน ที่มีผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเพชรบุรี ร่วมออกร้านและจำหน่ายสินค้า มีการนำเสนอ งานศิลปะ ภาพวาด ภาพเขียน ภาพแกะสลัก และอื่น ๆ อีกมากมาย มีการสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร ประกอบไปด้วยงานจิตรกรรม งานปูนปั้น  งานแกะสลักไม้ งานจำหลักหนังใหญ่ งานแทงหยวก เป็นต้น