"ชวน หลีกภัย" อวยพรปีใหม่63 ขอให้คนไทยไม่ทำบ้านเมืองวุ่นวาย

วันที่ 01 ม.ค. 2563 เวลา 14:24 น.
"ชวน หลีกภัย" อวยพรปีใหม่63 ขอให้คนไทยไม่ทำบ้านเมืองวุ่นวาย
ตรัง-"นายชวน หลีกภัย" อวยพรปีใหม่คนไทยขอให้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ โดยเฉพาะปัญหาปากท้องทำหน้าที่ตนเองด้วยความซื่อตรง สุจริต ไม่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย

เมื่อวันที่ 1ธ.ค.2563 ที่บ้านพักของ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตั้งอยู่เลขที่ 183 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง ในเขตเทศบาลนครตรัง บรรยากาศคึกคักไปด้วยประชาชน ข้าราชการในพื้นที่ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินเข้ากราบขอพรปีใหม่จาก นายชวน โดยทางบ้านพักได้มีการจัดเลี้ยงอาหาร ผลไม้ และขนมต่างๆ ด้วย

นายชวนได้กล่าวอวยพรปีใหม่คนไทยทั้งประเทศว่า ในปี 2563 ขอให้พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศฟันฝ่าอุปสรรค์ปัญหาต่างๆ ไปได้ และประสบแต่สิ่งที่ดีงาม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นห่วงคือ ขณะนี้ประชาชนโดยทั่วไปที่ทำอาชีพเกษตรกรรม ประสบปัญหาเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ดังนั้น เมื่อประชาชนจนลง ทำให้กำลังซื้อน้อยลง ก็กระทบไปถึงเศรษฐกิจด้วยก็หวังว่าปีใหม่นี้นโยบายประกันราคาพืชผลทางการเกษตรหลายตัว ก็น่าจะมีผลทำให้มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น ก็ขอเอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้ อย่างไรก็ตาม พี่น้องประชาชนต้องพยายามหาทางช่วยตัวเองให้มากด้วยการสร้างอาชีพเสริม เช่น ความหลากหลายในการทำเกษตรกรรม ให้สามารถมีพืชผลขายได้ตลอดทั้งปี ซึ่งหลายแห่งทำได้ แต่ส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ก็เอาใจช่วยประชาชนให้ปรับตัวเองด้วย

นอกจากนั้น ยังมีปัญหาเรื่องการขาดระเบียบวินัย ทำให้ต้องมารณรงค์กันในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ หรือวันสงกรานต์ เพื่อให้ลดการสูญเสีย ซึ่งทั้งหมดเกิดจากความมีระเบียบวินัยน้อยไปของคน ถ้าเราจะป้องกันปัญหานี้ เราจะต้องรณรงค์ให้คนไทยได้รักษาวินัย

สำหรับสถานการณ์บ้านเมืองในปี 2563 นายชวน หลีกภัย มองว่า เมื่อเราได้เริ่มวิถีทางประชาธิปไตยมาตั้งแต่ปี 2562 โดยการเลือกตั้ง เราก็ต้องพยายามเดินต่อในแนวทางระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงต่อไป ส่วนตัวคิดว่าความซื่อตรง ความสุจริต ความตรงไปตรงมา จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การเมืองของไทยดำรงค์อยู่ได้

เมื่้อถามว่า แล้วในส่วนของฝ่ายการเมือง ทั้งรัฐบาล หรือฝ่ายค้าน ปัจจุบันคำนึงถึงเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน นายชวน หลีกภัย กล่าวว่า ตนเองตอบแทนไม่ได้ แต่คิดว่าไม่มีอะไรจะทำให้มั่นคง ยั่งยืนอยู่ได้ นอกจากความตรงไปตรงมา หรือทำอะไรตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพราะจะช่วยทำให้ไม่มีเงื่อนไขอื่นใดเข้ามาแทรกแซง

เมื่อถามว่า ห่วงว่าจะเกิดปัญหาความวุ่นวายขึ้นอีกหรือไม่ ทั้งเรื่องการเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ และปัญหาที่พรรคฝ่ายค้านประกาศจะออกมาเรียกร้องชุมนุมหลังจากนี้ นายชวน หลีกภัย กล่าวว่า ปัญหาทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายค้าน หรือฝ่ายรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้น แต่อยู่ที่ทุกฝ่ายจะต้องทำหน้าที่ตัวเองอย่างตรงไปตรงมา ภายใต้กฎเกณฑ์กติกา หรือกฎหมายของบ้านเมือง ซึ่งถ้าทุกคนยืนอยู่บนจุดยืนนี้ ก็ไม่ต้องไปห่วงกังวลอะไร