"ลุงป้อม"มอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินให้เกษตรกร 324 ครัวเรือน

วันที่ 26 ธ.ค. 2562 เวลา 18:00 น.
"ลุงป้อม"มอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินให้เกษตรกร 324 ครัวเรือน
รองนายกฯ มอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินให้เกษตรกรทั่วประเทศ 324 ครัวเรือน พื้นที่ 2,378 ไร่ พร้อมน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” เป็นแนวทางดำเนินชีวิต

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.พล.องประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี “มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน” ให้เกษตรกรและผู้ยากจนทั่วประเทศ จำนวน 324 ครัวเรือน จำนวน 2,378 ไร่ โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี และเกษตรกรให้การต้อนรับ จัดโดย สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ณ ห้องประชุมสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินทำกินของเกษตรกร จึงได้จัดตั้งบจธ.เพื่อเป็นหน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ดำเนินการมา บจธ. ได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินไปแล้ว 2,631 ราย 877 ครัวเรือน จำนวนที่ดินที่ บจธ. ดำเนินการกว่า 3,151 ไร่

ทั้งนี้ ในโครงการตามภารกิจของ บจธ. ทุกโครงการ จะต้องน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นหลักในการพัฒนาที่ดินในโครงการด้วย และจะต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ