โคราชPM 2.5 พุ่ง เร่งรณรงค์ คิกออฟลดฝุ่น

วันที่ 26 ธ.ค. 2562 เวลา 10:24 น.
โคราชPM 2.5 พุ่ง เร่งรณรงค์ คิกออฟลดฝุ่น
นครราชสีมา-โคราช คิกออฟ กิจกรรมเรียนรู้อยู่คู่อยู่กับฝุ่น PM 2.5  หวังลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศและลดมลพิษสิ่งแวดล้อม หลังพบเขตเมืองใกล้สถานศึกษาชั่วโมงเร่งด่วนจราจรจะหนาแน่น ทำให้ค่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเรียนรู้คิกออฟ อยู่คู่อยู่กับฝุ่น PM 2.5 ที่บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เทศบาลนครนครราชสีมา และหน่วยงานเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดขึ้น ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 จึงจัดกิจกรรมในวันนี้โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การปฏิบัติตัวเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 และช่วยกันเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งจากข้อมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาว

ซึ่งการเกิดฝุ่น PM 2.5 ในเขตเมือง มีสาเหตุหลักมาจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นส่วนใหญ่  ประกอบกับบริเวณสถานที่แห่งนี้ มีการจราจรหนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วน และมีเด็กนักเรียนนักศึกษาบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง ผู้ปกครองที่มารับส่งบุตรหลานในสถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา , วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา , โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และโรงเรียนสุรนารีวิทยาจึงมีประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 เป็นจำนวนมาก โดยฝุ่น PM 2.5 สามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้  เป็นผลทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ เป็นผลทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่างๆ เพราะหากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานาน จะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ทำให้การทำงานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง  หลอดลมอักเสบ และมีอาการหอบหืด เป็นต้น

ดังนั้น  จังหวัดนครราชสีมาจึงจัดกิจกรรมเรียนรู้อยู่กับฝุ่น PM 2.5 ด้วยการสาธิตการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ที่ถูกวิธี , การตรวจโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในการปล่อยมลพิษฝุ่น PM 2.5 ,การฉีดพ่นน้ำลดฝุ่น PM 2.5 , สาธิตการตรวจฝุ่น PM 2.5 , เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยงนักเรียนผู้ปกครองบริเวณจุดรับส่งนักเรียนและประชาสัมพันธ์เรื่องฝุ่น PM 2.5 หน้าเสาธงในสถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง ในวันนี้