"จิตอาสา"ร่วมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ รับมือภัยพิบัติในภาคอีสาน

วันที่ 25 ธ.ค. 2562 เวลา 21:36 น.
"จิตอาสา"ร่วมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ รับมือภัยพิบัติในภาคอีสาน
จิตอาสาพระราชทานร่วมกับหน่วยราชการ ตำรวจ และประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านทุ่งเทิง จ.เลย

จิตอาสาพระราชทานกว่า 350 ชีวิต มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ สืบสาน รักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชา ร่วมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โดยช่วยกันทำประโยชน์เพื่อสังคมและแสดงความสามัคคี บนพื้นที่ 2 แปลงใหญ่ พร้อมพบปะเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติที่จะช่วยกันขับเคลื่อนงานจิตอาสา เพื่อการพัฒนาและการรับมือภัยพิบัติในภาคอีสาน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านทุ่งเทิง จ.เลย

ทั้งนี้ กลุ่มจิตอาสาและประชาชนผู้ร่วมกิจกรรม ได้ช่วยกันทำโดมค้างผัก ห่มดิน ปลูกป่า 5 ระดับ เทพื้นศูนย์เรียนรู้ฯ และนอกจากนี้ยังช่วยกันขุดหลุมและขุดคลองไส้ไก่ซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อให้สามารถเก็บนํ้าเข้าพื้นที่ และกระจายน้ำเพิ่มความชุ่มชื้น ช่วยให้ลดภัยแล้งได้

หลังจากเสร็จภารกิจดังกล่าว จิตอาสาได้พบปะเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติที่จะช่วยกันขับเคลื่อนงานจิตอาสา เพื่อการพัฒนาและการรับมือภัยพิบัติ ในภาคอีสานด้วยศาสตร์พระราชา และเข้าเยี่ยมชมสถานที่พร้อมให้ความรู้ ณ บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย