ผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ในโอกาสวันปีใหม่

วันที่ 25 ธ.ค. 2562 เวลา 18:34 น.
ผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ในโอกาสวันปีใหม่
ปัตตานี-"ในหลวง-พระราชินี"ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จ.ปัตตานี เนื่องในโอกาสวันปีใหม่

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้แทนหน่วยงาน 22 หน่วยงาน จำนวน 600 ชุด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.ปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและทหาร ตำรวจ ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ในโอกาสนี้ พล.อ.ไพบูลย์ ได้เชิญพระราชกระแสแสดงความห่วงใย และกำลังใจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มอบแด่กำลังพลที่ปฏิบัติงานอย่างเสียสละ และทรงชื่นชมในการทำงานอย่างเข้มแข็ง มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และในโอกาสขึ้นปีใหม่ขอพระบารมีของทั้งสองพระองค์ ตลอดจนสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้ช่วยปกป้องคุ้มครอง และประทานขวัญและกำลังใจให้กับทุกคน เพื่อที่ได้กำลังอันเข้มแข็งในการปฏิบัติงานให้แก่ประเทศชาติ และพี่น้องประชาชนต่อไป