"ประยุทธ์"นำครม.บุกชัยภูมิตรวจภัยแล้งเยี่ยมชมไร่อ้อยสมัยใหม่

วันที่ 25 ธ.ค. 2562 เวลา 11:53 น.
"ประยุทธ์"นำครม.บุกชัยภูมิตรวจภัยแล้งเยี่ยมชมไร่อ้อยสมัยใหม่
ชัยภูมิ-นายกฯนำครม.ลงพื้นที่ชัยภูมิติดตามแก้ปัญหาภัยแล้งเยี่ยมชมไร่อ้อยสมัยใหม่เพื่อลดปัญหาการเผาอ้อยลดฝุ่น PM2.5

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จ.ชัยภูมิ เพื่อติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งและเยี่ยมชมการดำเนินงานในไร่อ้อยสมัยใหม่ เพื่อลดปัญหาการเผาอ้อย ซึ่งจะนำไปสู่การลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ นำข้าราชการและ ประชาชนในพื้นที่จ.ชัยภูมิ ให้การต้อนรับอย่างหนาแน่น

ทั้งนี้ ในจุดแรกนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่บริเวณคลองเทาบ้านหนองแหน ต.หนองไผ่ อ.เมืองเยี่ยมชมการขุดลอกคูคลองเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งของจ.ชัยภูมิ เป็นโครงการที่ได้มีการบูรณาการ การทำงานระหว่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ สำนักงานชลประทานจ.ชัยภูมิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ และคณะรัฐบาลเดินทางไปที่ไร่กุดจอก ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว เพื่อติดตามการแปลงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2562 กำหนดให้จ.ชัยภูมิ เป็น 1 ใน 5 จังหวัดต้นแบบที่รัฐบาลต้องการลดการเผาอ้อย 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2566 ดังนั้นจ.ชัยภูมิจึงได้ร่วมดำเนินการกับภาคเอกชนคือโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว ส่งเสริมให้เกษตรผู้ปลูกอ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการขายอ้อยสดให้กับทางโรงงาน

นอกจากนี้ โรงงานยังรับซื้อใบอ้อยมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งมาตรการดังกล่าวทำให้โรงงานแห่งนี้มีปริมาณอ้อยสดเข้าสู่โรงงานมากที่สุดของประเทศซึ่งนำไปสู่การช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ที่เกิดจากการเผาวัสดุการเกษตรได้อีกทางหนึ่ง

เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านภูดิน ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว มีโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน คือกลุ่มมิตรผล ได้เข้าไปร่วมพัฒนาโรงเรียน พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เพื่อวางรากฐานการศึกษาแก่ลูกหลานเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่รวมถึงลูกหลานคนในชุมชนให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อันเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ หรือActive Learning เยี่ยมนิทรรศการพัฒนาทักษะอาชีพ ได้แก่ การทำน้ำอ้อยคั้นสด การจับจีบผ้า และการทำมาลัยมะกรูดใบเตย เยี่ยมชมการสาธิตการบังคับหุ่นยนต์ โดยเด็กพิเศษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการเขียนโปรแกรมอีกด้วย ก่อนที่จะเดินทาง ไปภารกิจในจังหวัดอื่นต่อไป

บทความแนะนำ