ร้องพ่อเมืองไม่ได้รับความเป็นธรรมตามประกาศพ.ร.บ.ป่าชุมชน

วันที่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 12:28 น.
ร้องพ่อเมืองไม่ได้รับความเป็นธรรมตามประกาศพ.ร.บ.ป่าชุมชน
พิษณุโลก-ชาวบ้านวังทองรวมตัวยื่นหนังสือถึงพ่อเมืองสองแคว ขอเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินอยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ากว่าพันไร่ โวยไม่ได้รับความเป็นธรรมตามประกาศพ.ร.บ.ป่าชุมชน

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชาวบ้านปอย หมู่ 1 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก กว่า 70 คน นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ ปลัดยศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านปอย ต.แก่งโสภา ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ช่วยเหลือเหลือ หลังจากเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามประกาศพ.ร.บ.ป่าชุมชน

ทั้งนี้ ทำให้ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งในพื้นที่ได้ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการจัดตั้งป่าชุมชมตามแนวทางของกรมป่าไม้แต่อย่างใด เพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากที่ดินทำกินชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ทั้งที่อยู่อาศัยและทำกิน รวมพื้นที่แล้วกว่าพันไร่ จึงอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แก้ไขปัญหาในการดำเนินการรางวัดออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

เบื้องต้น นายอธิปไตย ไกรราช ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านไว้เพื่อนำเสนอนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป