posttoday

ตรวจต้นกัญชาแปลงปลูกในม.เกษตรฯวิทยาเขตสกลนครพบมีคุณภาพเยี่ยม

03 ธันวาคม 2562

สกลนคร-อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯลงพื้นที่ตรวจต้นกัญชาที่ปลูกใน ม.เกษตรศาสตร์ฯ สกลนคร พบมีความสมบูรณ์คุณภาพดี เริ่มนำไปผลิตยาแผนไทย

สกลนคร-อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯลงพื้นที่ตรวจต้นกัญชาที่ปลูกใน ม.เกษตรศาสตร์ฯ สกลนคร พบมีความสมบูรณ์คุณภาพดี เริ่มนำไปผลิตยาแผนไทย

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการปลูกพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในพื้นที่จ.สกลนคร โดยกัญชาสดจากการปลูกที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร มีความสมบูรณ์และคุณภาพดีนำไปแปรรูปได้ง่าย

ตรวจต้นกัญชาแปลงปลูกในม.เกษตรฯวิทยาเขตสกลนครพบมีคุณภาพเยี่ยม

นพ.มรุต เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ทำ MOU ในหลายหน่วยงานแล้วทางม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร มีความพร้อมและผลิตกัญชาจากต้นกัญชาพันธุ์ไทย ได้อย่างรวดเร็วและได้คุณภาพ

สำหรับ ประชาชนทั่วไปผู้ที่จะใช้ให้ถูกต้องตามกฎจะต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งยา ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้าน ซึ่งการใช้จะเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ป่วยแต่ละคน เนื่องจากในกัญชายังเป็นยาเสพย์ติดประเภท 5 ไม่ควรจะนำไปแบ่งปันกันใช้ เพราะอาจเกิดผลเสียต่อร่างกาย รวมถึงการพกพาไปในสถานที่ต่าง ๆ จะต้องมีใบรับรองแพทย์แสดงต่อเจ้าหน้าที่กฎหมาย และห้ามนำออกนอกประเทศทุกรณี ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข ได้มีความเป็นห่วงและเน้นย้ำให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาทางการแพทย์ว่า กัญชาของทีมงานม.เกษตรศาสตร์ มีการเจริญเติบโตที่ดี มีความสูงมากกว่า 1.50 เมตร หลังย้ายปลูก 1 เดือน คิดเป็นการเติบโตด้านความสูงเฉลี่ย วันละ 3 เซนติเมตร และเริ่มบังคับให้ออกดอกโดยหยุดให้แสงเสริมด้วยแสงจากหลอด LED เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 62 และต้นกัญชาที่ปลูกรอบแรก มีการเก็บเกี่ยวใบและก้านใบเมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อส่งมอบให้กับ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร นำไปเป็นวัตถุดิบผลิตยาแผนไทย ตอนนี้กัญชากำลังอยู่ในช่วงการทำดอก และคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวช่อดอกได้อีกประมาณ 4 สัปดาห์

ตรวจต้นกัญชาแปลงปลูกในม.เกษตรฯวิทยาเขตสกลนครพบมีคุณภาพเยี่ยม

ทั้งนี้ วัตถุดิบกัญชาสดที่ได้รับมอบจาก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ได้เก็บไป 2 รอบแล้ว เป็นในส่วนของใบกัญชาสด น้ำหนักที่รับไป ณ ตอนนี้ คือ 52.76 กก.สด และเมื่อนำไปแปรรูปโดยการอบแห้ง ที่อุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส แล้วจะได้ใบกัญชาแห้งน้ำหนักเท่ากับ 11.428 กก. ซึ่งปัจจุบันได้นำไปผลิตเป็นยาจำนวนทั้งสิ้น 3 ตำรับ ได้แก่ ยาศุขไสยาศน์ จำนวน 5,000 ซอง ยาแก้ลมแก้เส้น จำนวน 5,000 ซอง และยาทาริดสีดวงและโรคผิวหนัง จำนวน 5,000 ซอง

สำหรับ คุณภาพวัตถุดิบใบกัญชาสด ที่ได้รับจากม.เกษตรศาสตร์ ฯเมื่อพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพพบว่า ใบมีขนาดสมบูรณ์ ใบใหญ่ ก้านยาว และแข็งแรง สามารถนำไปแปรรูปต่อได้ง่าย และมีการกระจายให้แก่รพ.พระอาจารย์ฟั่น รพ.สมเด็จพระยุพราช รพ.วานรนิวาส และมีการส่งเสริมนักการแพทย์แผนไทยเพื่อวางแผนในการใช้ในรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลในอนาคต

ตรวจต้นกัญชาแปลงปลูกในม.เกษตรฯวิทยาเขตสกลนครพบมีคุณภาพเยี่ยม

ตรวจต้นกัญชาแปลงปลูกในม.เกษตรฯวิทยาเขตสกลนครพบมีคุณภาพเยี่ยม