เสียงสะท้อนคนปัตตานี!จี้รัฐปราบโจรลักเล็กขโมยน้อยอาละวาด

วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 14:03 น.
เสียงสะท้อนคนปัตตานี!จี้รัฐปราบโจรลักเล็กขโมยน้อยอาละวาด
ปัตตานี-ทหารร่วมประชุมฝ่ายปกครอง ปรับแผนป้องกันเหตุความไม่สงบ ขณะที่ประชาชนในพื้นที่สะท้อนปัญหาโจรลักเล็กขโมยน้อยอาละวาดทั่วไปหมด

เมื่อวันที่ 28พ.ย.62 พล.ท.สมพล ปานกุล แม่ทัพน้อยที่ 4 เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 11/2562 ตามคำสั่งการของ ผอ.รมน.ภาค 4 ในการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงส่งเสริมสร้างความเข้าใจ หลังเกิดคดีวิสามัญคนร้ายรายสำคัญในพื้นที่

พลโท สมพล เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ว่าวันนี้กำลัง 3 ฝ่าย ได้บูรณาการเป็นหนึ่งเดียว ทั้งในส่วนของหน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานด้านการพัฒนาและกลไกราชการปกติ ภายใต้การบูรณาการและขับเคลื่อนของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่และตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชน ภายใต้แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2563 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามนโยบาย คือ การเปลี่ยนผ่านการแก้ไขปัญหาไปสู่ระยะที่ 3 คือ การเสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ว่า หลังจากในห่วงที่ผ่านมีการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆในรูปการณ์ปกป้องศาสนาผ่านสื่อโซเซียลผ่านเฟสบ๊ก สู่สาธารณะสร้างกระแสความเคลียดชังจากความเชื่อที่แตกต่างกันของคนในชาติทีี่เคยอยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันท์แม้จะมีความเชื่อที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้าไม่รีบสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่สามารถที่จะยับหยั่งความคิดสุดโต้งเหล่านี้ได้ ก็จะกลายเป็นปัญหารุมร้าวประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อีกปัญหาหนึ่งที่นอกเหนือจากปัญหายาเสพติดที่ระบาดอย่างหนักในพื้นที่ทั้งคนค้าและคนเสพมีแต่อัตราเพิ่มขึ้นโดยยเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่บางคนเลือกจะเรียกประโยชน์จากผู้เสพผู้ค้าแทนจากการถูกดำเนินคดีหลักพันถึงหลักหมื่นจนหลายหมื่นบาท

นอกจากนั้นอาจด้วยปัจจัยหลายสาเหตุที่ยากต่อการแก้ไขจนเกิดมีการระบาดของขโมยเล็กขโมยน้อยทั่วไปหมด แม้จะมีการดำเนินการแจ้งความที่โรงพักลงบันทึกประจำวันแล้วก็ตามแต่ที่สำคัญกลับไม่มีหน่วยงานออกมาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จนกลายเป็นการทำลายความสงบสุขให้กับสังคมในปัจจุบันเพราะประชาชนต้องใช้ชีวิตอย่างวิตกกังวลกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนในพื้นที่จึงอยากเรียกร้องในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างเร่งด่วน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต