กลุ่มทำนาตะโหมดยุติใช้ 3 สารเคมีอันตรายเบ็ดเสร็จ

วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 12:10 น.
กลุ่มทำนาตะโหมดยุติใช้ 3 สารเคมีอันตรายเบ็ดเสร็จ
พัทลุง-กลุ่มทำนาตะโหมดยุติใช้ 3 สารเคมีอันตรายเบ็ดเสร็จ แนะทำได้จริง แต่ต้องเพิ่มเวลา แรงงาน และราคาสินค้า ปลอดภัยทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค

นายอรุณ ไพชำนาญ รองประธานกรรมการกลุ่มเกษตรทำนาตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง กล่าวว่า เกี่ยวกับสาร 3 ตัวคือ พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์โพริฟอส กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมดได้ยุติธุรกิจค้าขายทั้งหมดแล้วปี62ในกลุ่มซึ่งการทำนา ทำสวน ได้ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยมีทางออกการ สำหรับการทำนาการบริหารจัดการทำและเตรียมดินดี ทำเทือกให้เสมอ หว่านข้าว เมื่อต้นงอก ขังน้ำขับไล่หญ้า และดำเนินการมาแล้วเป็นปีที่ 3 เป็นนาข้าวอินทรีย์

สวนทำสวนทางออก เช่น ยางพาราใช้เครื่องตัดหญ้า ถางป่าถางหญ้า และให้พืชงอกคลุมจากตระกูลถั่วซึ่งมีอยู่ในดินแล้ว และในท้ายสุดพืชคลุมก็จะสลายเป็นวัตถุอินทรีย์ ส่วนโคนยางวิธีแกวก ในที่สุดจะเป็นเกษตรธรรมชาติ

“สำหรับการยกเลิกสารเคมี 3 ตัว จะมีผลกระทบต่อเกษตรจำนวนหนึ่ง ที่ใช้สาร 3 ตัว เพราะจะทำงานด้วยยากลำบาก ตลอดจนกลุ่มการค้าและผู้นำเข้า”

นายอรุณ กล่าวอีกว่า ถ้าเกษตรกรพลิกมาทำเกษตรอินทรีย์ วิตกกังวลว่าตัวสินค้าจะพอต่อความต้องการตลาดหรือไม่ และสินค้าจะต้องขยับราคาขึ้น เพราะต้อเพิ่มการใช้แรงงาน และเพิ่มเวลา และราคาต้องขยับเพิ่มที่จะเหมาะสม 30 เปอร์เซ็นต์ อย่างต่ำ

“กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมดยุติการใช้3สารตัวแล้ว เพราะเพราะกลุ่มเน้นหนักชีวิตคน สุขภาพคนเพราะหากยังใช้อยู่ทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภคก็จะมีผลกระทบกับสุขภาพทั้งหมด” นายชำนาญ กล่าว