"ธรรมนัส"ย่องเงียบตรวจจุดรับซื้อข้าวเปลือก“พะเยาโมเดล”

วันที่ 24 พ.ย. 2562 เวลา 17:38 น.
"ธรรมนัส"ย่องเงียบตรวจจุดรับซื้อข้าวเปลือก“พะเยาโมเดล”
พะเยา-"ธรรมนัส"กระเตงน้องชายลงพื้นที่เก็บข้อมูลข้าวจากชาวนาในโครงการ"พะเยาโมเดล" พร้อมเร่งหาพันธุ์ข้าวคุณภาพให้เกษตรกรในปีเพาะปลูกหน้า

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอัครา พรหมเผ่า ที่ปรึกษา รมช.เกษตรฯ นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจจุดรวบรวมข้าวเปลือกภายใต้โครงการพะเยาโมเดล โดยเดินทางไปที่จุดรวบรวมข้าวสหกรณ์การเกษตรบ้านต้ำ ต.บ้านต้ำ สหกรณ์การเกษตรแม่ใส ต.แม่ใส่ อ.เมือง จ.พะเยา ได้พบกับเกษตรกรที่กำลังนำข้าวเปลือกมาขาย โดยเกษตรกรขอให้ ร.อ.ธรรมนัส ช่วยหาวิธีแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

นายอัครา พรหมเผ่า ที่ปรึกษา รมช.เกษตรฯ เปิดเผยว่า ในการลงพื้นที่สำรวจจุดรวบรวมข้าวเปลือกของโครงการพะเยาโมเดล อย่างไม่เป็นทางการของ ร.อ.ธรรมนัส ครั้งนี้ ทำให้ได้รับฟังปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะจากเกษตรกร พร้อมทั้งถอดบทเรียนการรับซื้อข้าว เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ การเตรียมความพร้อมสำหรับการรวบรวมข้าวเปลือกในปีการผลิตถัดไป

ทั้งนี้ จะเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการผลิต คือ คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ การเตรียมดิน ป้องกันปัญหาข้าวปนในแปลงนา ซึ่งต้องมีกระบวนการให้ความรู้กับเกษตรกรอย่างจริงจังและเป็นระบบ ทาง ร.อ.ธรรมนัส จะจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพมาให้เกษตรกรปลูกและมีขั้นตอนการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นข้าวคุณภาพของจังหวัดพะเยาอย่างแท้จริง