ชาวนาขาดแคลนที่ตากข้าว ผลผลิตเสียหาย โรงสีกดราคา

วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 09:37 น.
ชาวนาขาดแคลนที่ตากข้าว ผลผลิตเสียหาย โรงสีกดราคา
นครราชสีมา-ชาวนาโคราชทุกข์หนัก ขาดแคลนที่ตากข้าว ต้องรอคิวนานทำให้ผลผลิตเสียหาย แถมโรงสีกดราคาข้าว

ชาวนาในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนที่ตากข้าว หลังจากชาวนาส่วนใหญ่ต่างเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีพร้อมกัน ทำให้ไม่มีที่ตากข้าวเปลือกได้อย่างเพียงพอ

นายสนอง สุขจิต อายุ 58 ปี ชาวนาบ้านตำแย ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย บอกว่า ลงทุนทำนาปลูกข้าวจำนวน 120 ไร่ เป็นข้าวหอมมะลิ โดยหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีเสร็จแล้ว ทำให้ไม่มีที่ตากข้าวเปลือก จำเป็นต้องมาตากข้าวเปลือกไว้บริเวณลานเอนกประสงค์ สนามเด็กเล่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระเบื้องใหญ่แทน โดยกว่าจะได้ตากข้าว ต้องรอคิวนาน ถึง 3 วัน ทำให้เมล็ดข้าวเปลือกได้รับความชื้นสูง เมื่อนำไปขายให้กับโรงสีก็ถูกกดราคารับซื้อ โดยโรงสีข้าวจะรับซื้อข้าวสดในราคากิโลกรัมละ 11.40 บาท และรับซื้อข้าวแห้ง กิโลกรัมละ 13.00 บาทเท่านั้น จากเดิมรับซื้อข้าวเปลือกซึ่งเป็นข้าวสดที่ยังไม่ได้ตาก ในราคากิโลกรัมละ 12.70 บาท และรับซื้อข้าวที่ตากแห้งแล้ว ราคากิโลกรัมละ 14.70 บาท จึงทำให้ชาวนาในพื้นที่หลายรายได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักอยู่ในขณะนี้