วันแรกคึก!งานแสดงช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 59

วันที่ 16 พ.ย. 2562 เวลา 14:07 น.
วันแรกคึก!งานแสดงช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 59
สุรินทร์-การแสดงช้างสุรินทร์ประจำปี62 วันแรก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าชมกันอย่างคึกคักแน่นสนามแสดงช้างนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธาน เปิดการแสดงช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 59ที่สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ใช้ช้างร่วมการแสดงกว่า 160 เชือก เน้นการจัดแสดงวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตคนกับช้าง ประวัติศาสตร์การสร้างบ้านแปลงเมือง และวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ และยังมีให้ชมวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 อีก 1 วัน ณ ที่สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ อ.เมือง จ. สุรินทร์ วันละ 1 รอบการแสดงเริ่มต้นการแสดงตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต