“ปทุมธานี”หนุนชิมช้อปใช้จัดงาน“PATHUM THANI FAIR 2019”

วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 19:30 น.
“ปทุมธานี”หนุนชิมช้อปใช้จัดงาน“PATHUM THANI FAIR 2019”
ปทุมธานี-ชวนคนกรุงช้อปกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มช่องทางกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการโอทอปในจัดงาน “PATHUMTHANI FAIR 2019”

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. นายผล ดำธรรม รองผวจ.ปทุมธานี เปิดงาน “PATHUM THANI FAIR 2019” นำสินค้าดีมีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์เด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของจ.ปทุมธานี ทั้งอาหาร ของใช้ของที่ระลึก สมุนไพร และสินค้าการเกษตรที่ขึ้นชื่อมาจัดแสดง โดยมี นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจ.ปทุมธานี นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จ.ปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการสินค้า OTOP/SMEs ณ บางนาฮอลล์ ชั้นบี 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา

นายผล ดำธรรม รองผวจ.ปทุมธานี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรและประชาชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยได้มีช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน ด้วยการเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาดที่คำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งมีการใช้นวัตกรรม เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและการตลาด เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจ.ปทุมธานี จึงได้จัดงาน “PATHUM THANI FAIR 2019” ขึ้น เพื่อให้สินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพของปทุมธานีมีโอกาสเข้าถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะคนกทม.ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียง ได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรง นอกจากจะช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน มีช่องทางในการจำหน่ายและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการเชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค และเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล

นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจ.ปทุมธานี กล่าวว่า ปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทั้งด้านการเกษตร และยังมีเสน่ห์ด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยมอญ สำนักงานพัฒนาชุมชนจ.ปทุมธานี เล็งเห็นถึงสิ่งดีที่เป็นอัตลักษณ์ การจัดงานในครั้งนี้ จึงได้คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด หรือ PSO (Provincial Star OTOP) อาทิ ไวน์องุ่น ผัดไทยสำเร็จรูป ผ้าขาวม้าแปรรูป ศิลปะประดิษฐ์จากเมล็ดถั่วและเครื่องเทศ ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ ตลอดจนสินค้าดีมีคุณภาพที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด รวมทั้งหมด 67 บูธ

สำหรับ การจัดงาน “PATHUM THANI FAIR 2019” กำหนดจัดทั้งหมด 7 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลพลาซา บางนา ชั้น B1 บางนาฮอลล์ วันที่ 13 - 17 พ.ย.62 ครั้งที่ 2 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 วันที่ 18 - 22 พ.ย. 62 / ครั้งที่ 3 ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ จตุจักร ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 วันที่ 19 - 25 พ.ย.62 / ครั้งที่ 4 เซียร์ รังสิต ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 วันที่ 4 - 8 ธ.ค.62 /

ครั้งที่ 5 เซียร์ รังสิต ลานโปรโมชั่น ชั้นใต้ดิน วันที่ 18 - 22 ธ.ค.62 / ครั้งที่ 6 : ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ จตุจักร ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 วันที่ 8 - 12 ม.ค.63 และครั้งที่ 7 : เซียร์ รังสิต ลานโปรโมชั่น ชั้นใต้ดิน วันที่ 8 - 12 ม.ค.63

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต