เชียงใหม่จับมือทูตฝรั่งเศสเดินหน้าเมืองสมาร์ทซิตี้

วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 16:43 น.
เชียงใหม่จับมือทูตฝรั่งเศสเดินหน้าเมืองสมาร์ทซิตี้
เชียงใหม่-ทูตฝรั่งเศสเข้าหารือผู้ว่าฯเชียงใหม่ขยายความร่วมมือขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

ที่ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ Mr.Hubert Colaris หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะหารือกับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือการขับเคลื่อน เชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ (Chiang Mai Smart City) และโครงการคมนาคม โดยเฉพาะเรื่องโครงการรถไฟฟ้า ที่มีการวางแผนไว้ในปี 2570 ที่กลุ่มทุนทางยุโรปและฝรั่งเศสให้ความสนใจ ที่จะเป็นโอกาสดี ในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนพัฒนาในด้านดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณคณะของทูตด้านเศรษฐกิจ ฝรั่งเศส ที่ให้ความสนใจ ในนโยบายและการขับเคลื่อน งานด้าน Smart City รวมถึงโครงข่ายคมนาคม ทางนี้ จะได้มีการหารือกับผู้เกี่ยวข้องในระยะต่อไป

จังหวัดเชียงใหม่ได้มีความมุ่งมั่นที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองประเทศต่อไป