ในหลวง-พระราชินีทรงห่วงใยข้าราชการและประชาชนในภาคใต้

วันที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 22:48 น.
ในหลวง-พระราชินีทรงห่วงใยข้าราชการและประชาชนในภาคใต้
ปัตตานี-องคมนตรีอัญเชิญกระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กำลังใจข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และประชาชนรู้จักความสามัคคี

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.ปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมต้อนรับ ณ สถานีตำรวจภูธรไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใยและชื่นชมในความตั้งใจ กล้าหาญ ทุ่มเท เสียสละ การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ ขออัญเชิญกระแสรับสั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขอบพระทัยมายังทุกคนและครอบครัว และให้กำลังใจด้วย พระองค์ทรงรับสั่งความตั้งใจของทุกคน ห่วงใยข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ ทำสิ่งใดขอให้มีความรอบคอบ มีการวางแผน นำสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ขอให้เป็นบทเรียน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ

นอกจากกนั้น ทรงมีกระแสรับสั่งถึงพี่น้องประชาชน ต้องการให้ข้าราชการและประชาชนมีวินัย เพราะวินัยเป็นสิ่งเริ่มต้นของการทำหลายๆ อย่าง ในการรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ของตนเอง รู้จักความสามัคคี โดยเฉพาะในสถานการณ์เช่นนี้ ต้องมีการบูรณาการกัน เสียสละ มีจิตอาสา หมายถึงว่ารู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ การมอบให้ ดูแลทุกข์สุขซึ่งกันและกัน หากคนไทยมีสิ่งเหล่านี้ ก็จะนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จ การทำกิจการอันใด ก็จะสำเร็จลุล่วงโดยเร็ววัน

จากนั้น พล.อ.ไพบูลย์ไดีมอบสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวนจำนวน 80 ชุด ยังความปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ