จิตอาสาจุฬาฯสามัคคีร่วมฟื้นฟู 11 โรงเรียนหลังน้ำท่วม จ.อุบลฯ ครั้งที่ 2

วันที่ 05 พ.ย. 2562 เวลา 17:56 น.
จิตอาสาจุฬาฯสามัคคีร่วมฟื้นฟู 11 โรงเรียนหลังน้ำท่วม จ.อุบลฯ ครั้งที่ 2
ชาวจุฬาฯ สามัคคีกว่า 100 ชีวิต ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ลงพื้นที่ช่วยฟื้นฟูและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในจ.อุบลราชธานี

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมกับ ชาวจุฬาฯ สามัคคีกว่า 100 ชีวิต ประกอบด้วยอาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน นำโดย ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์,สมาคมนิสิตเก่าและนิสิตเก่าหอพัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมใจกันเข้าไปฟื้นฟูและช่วยเหลือน้องๆในโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยใน จ.อุบลราชธานี ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” นับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งที่ 2 ที่ทำต่อเนื่องกันมาจากครั้งก่อน

ทั้งนี้ ได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ทาสีรั้วและห้องเรียน มอบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องที่ใช้จำเป็นกับ 11 โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบใน อ.วารินชำราบ อ.พิบูลมังสาหาร และอ.เมืองอุบลราชธานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดชุม โรงเรียนบ้านคูสว่าง โรงเรียนบ้านหาดสวนยา โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว โรงเรียนบ้านผักหย่า โรงเรียนบ้านไร่ใต้ โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม โรงเรียนบ้านคูเดื่อ และโรงเรียนบ้านหนองกินเพล

อย่างไรก็ตามในวันที่ 2 พ.ย. คณะจิตอาสา จุฬาฯ สามัคคีแยกเป็น 3 คณะ เพื่อกระจายกันไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ โดยคณะแรก เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกุดชุม โรงเรียนบ้านคูสว่าง โรงเรียนบ้านหาดสวนยา และโรงเรียนบ้านกุดปลาขาว อ.วารินชำราบ คณะที่ 2 ไปที่โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว โรงเรียนบ้านผักหย่า โรงเรียนบ้านไร่ใต้ โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ และโรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม ในอ.พิบูลมังสาหาร และคณะที่ 3 ไปโรงเรียนบ้านคูเดื่อ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยทั้ง 3 คณะ ได้ช่วยกันทำความสะอาด ทาสีห้องเรียนและรั้วโรงเรียน มอบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องที่ใช้จำเป็น และมอบหนังสือให้แก่โรงเรียน

สำหรับวันที่ 3 ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมในช่วงเช้า คณะจิตอาสา จุฬาฯ สามัคคี เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองกินเพล อ.วารินชำราบ ร่วมกันทาสีห้องเรียน ห้องน้ำ และรั้วโรงเรียน จัดห้องสมุด พร้อมทั้งมอบหนังสือให้แก่โรงเรียน และมอบวัสดุอุปกรณ์รวมถึงชุดเครื่องดนตรีวงดุริยางค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยในช่วงเที่ยงคณะนิสิตจุฬาฯ ร่วมแจกจ่ายอาหารโรงครัวพระราชทานและรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนที่จะเดินทางกลับในช่วงบ่าย

นอกจากนั้น ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ จากชาวจุฬาฯ กลุ่มจิตอาสา และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (ศอญ.จอส.904) ที่คอยให้คำแนะนำและการสนับสนุนเป็นอย่างดี ซึ่งสร้างรอยยิ้ม สร้างสุข ให้กับนิสิตที่เข้าร่วม รวมถึงกลุ่มจิตอาสา และคนในพื้นที่ทุกคนอย่างแท้จริง

 

บทความแนะนำ